POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


DZU in IS

UCITS

AIS

Triglav

Družbe za upravljanje in investicijski skladi

Zap.
št.

Družba za upravljanje

Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev

Krovni skladi
(s podskladi) 

VS v upravljanju

AIS v upravljanju

1.

ALTA SKLADI d. d.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana

tel.: 080 10 60
e-pošta: info@alta.si
- osnoven
- kompleksen
Krovni sklad ALTA
- Delniški podsklad ALTA ASIA
- Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN
- Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING
- Delniški podsklad ALTA ENERGY
- Delniški podsklad ALTA EUROPE
- Delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL
- Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE
- Delniški podsklad ALTA GOODS
- Delniški podsklad ALTA INDIA
- Delniški podsklad ALTA TECH
- Delniški podsklad ALTA TURKEY
- Delniški podsklad ALTA USA
- Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS
- Fleksibilni mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 
- Delniški podsklad ALTA HEALTH
- Obvezniški podsklad ALTA BOND
- Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND
- Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR
- Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 
          
- Neta New Europe
- Neta Frontier
- Neta Global Developed
- Alta Special Opportunity
- Alta Emerging Bond
- Alta Multi Cash
 

2.

INFOND d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor


tel.: 080 22 42 
e-pošta: info@infond.si

 

 

 

- osnoven

Krovni sklad INFOND
- Infond Alfa, mešani podsklad
- Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad
- Infond BRIC, delniški podsklad
- Infond Consumer, delniški podsklad  
- Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Dynamic, delniški podsklad
- Infond Energy, delniški podsklad
- Infond Europe, delniški podsklad
- Infond Frontier, delniški podsklad
- Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad
- Infond Defensive, mešani podsklad
- Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 
- Infond Life, delniški podsklad
- Infond USA, delniški podsklad
- Infond Technology, delniški podsklad
- Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga  
- Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
-Infond Balkan, delniški podsklad
-Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
-Infond Financials, delniški podsklad
- INFOND Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov

 

3.

KD SKLADI, d. o. o.
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana


tel.: 080 80 24 
e-pošta: nasvet@kd-skladi.si

 

 

- osnoven

KD krovni sklad
- KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
- KD Rastko, evropski delniški sklad
- KD Bond, obvezniški - EUR
- KD MM, sklad denarnega trga - EUR
- KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
- KD Balkan, delniški
- KD Novi trgi, delniški
- KD Surovine in energija, delniški
- KD Tehnologija, delniški
- KD Vitalnost, delniški
- KD Indija – Kitajska, delniški
- KD Latinska Amerika, delniški
- KD Vzhodna Evropa, delniški
- KD Dividendni, delniški
- KD Amerika, delniški
- KD Corporate Bonds obvezniški EUR
                   

- KD Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad

4.

NLB SKLADI, d. o. o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana


tel.: 080 22 86
e-pošta: info@nlbskladi.si

 

 

- osnoven

Krovni sklad NLB Skladi
- NLB Skladi – Slovenija mešani
- NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR
- NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
- NLB Skladi - Nova Evropa
uravnoteženi
- NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
- NLB Skladi - Visoko rastoča
gospodarstva delniški
- NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
- NLB Skladi - Naravni viri delniški
- NLB Skladi - Farmacija in
zdravstvo delniški
- NLB Skladi - Južna, srednja in
vzhodna Evropa delniški
- NLB Skladi - Zahodni Balkan
delniški
- NLB Skladi - Globalni delniški
- NLB Skladi - Azija delniški
- NLB Skladi - Nepremičnine delniški
- NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
- NLB Skladi - ZDA delniški
- NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Finance delniški

   
 

5.

NUMERICA PARTNERJI DZU d. o. o.
Dalmatinova ulica 7
1000 Ljubljana

tel.: 059 098 600 
e-pošta: info@numerica-partners.si
- osnoven

- Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad
- FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
- Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

 

6.

PRIMORSKI
SKLADI, d. o. o., Koper
Pristaniška ulica 12
6000 Koper

 tel.: 05 663 31 50
e-pošta: primorski-skladi@primorski-skladi.si

 

 

 

- osnoven

Krovni sklad PSP
- PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov
- PSP ŽIVA – delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov

   

7.

TRIGLAV
SKLADI, d. o. o.
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana


tel.: 080 10 19 
e-pošta: info@triglavskladi.si

 

 

 

- osnoven Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Steber Global
- Triglav vzajemni skladi – mešani Triglav Renta
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Evropa
- Triglav vzajemni skladi – Triglav Obvezniški
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Severna Amerika
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Svetovni razviti trgi
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Rastoči trgi
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Azija
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Balkan
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Hitro rastoča podjetja
- Triglav vzajemni skladi – Triglav High Yield Bond
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav EM Potrošne dobrine
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Naravni viri 
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Zdravje in Farmacija
- Triglav vzajemni skladi – Triglav Money Market EUR
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Top Brands
- Triglav vzajemni skladi – delniški
Triglav Nepremičnine
   

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!