POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


DZU in IS

UCITS

AIS

Triglav

Najnovejši spisek skladov, ki se tržijo v SLO:

Zap.
št.

Družba za upravljanje

Tipi investicijskih skladov, na katere se nanaša dovoljenje za opravljanje storitev

Krovni skladi
(s podskladi) 

VS v upravljanju

AIS v upravljanju

1.

ALTA SKLADI d. d.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana

tel.: 080 10 60
e-pošta: info@alta.si
- osnoven
- kompleksen
Krovni sklad ALTA
- Delniški podsklad ALTA ASIA
- Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN
- Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING
- Delniški podsklad ALTA ENERGY
- Delniški podsklad ALTA EUROPE
- Delniški podsklad razvitih trgov ALTA GLOBAL
- Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE
- Delniški podsklad ALTA GOODS
- Delniški podsklad ALTA INDIA
- Delniški podsklad ALTA TECH
- Delniški podsklad ALTA TURKEY
- Delniški podsklad ALTA USA
- Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS
- Fleksibilni mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 
- Delniški podsklad ALTA HEALTH
- Obvezniški podsklad ALTA BOND
- Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND
- Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR
- Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 
          
- Neta New Europe
- Neta Frontier
- Neta Global Developed
- Alta Special Opportunity
- Alta Emerging Bond
- Alta Multi Cash
 

2.

INFOND d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor


tel.: 080 22 42 
e-pošta: info@infond.si

 

 

 

- osnoven

Krovni sklad INFOND
- Infond Alfa, mešani podsklad
- Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Bond – Euro, obvezniški podsklad
- Infond BRIC, delniški podsklad
- Infond Consumer, delniški podsklad  
- Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
- Infond Dynamic, delniški podsklad
- Infond Energy, delniški podsklad
- Infond Europe, delniški podsklad
- Infond Frontier, delniški podsklad
- Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad
- Infond Defensive, mešani podsklad
- Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 
- Infond Life, delniški podsklad
- Infond USA, delniški podsklad
- Infond Technology, delniški podsklad
- Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga  
- Infond 2040, podsklad ciljnega datuma
-Infond Balkan, delniški podsklad
-Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
-Infond Financials, delniški podsklad
- INFOND Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov

 

3.

KD SKLADI, d. o. o.
Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana


tel.: 080 80 24 
e-pošta: nasvet@kd-skladi.si

 

 

- osnoven

KD krovni sklad
- KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
- KD Rastko, evropski delniški sklad
- KD Bond, obvezniški - EUR
- KD MM, sklad denarnega trga - EUR
- KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
- KD Balkan, delniški
- KD Novi trgi, delniški
- KD Surovine in energija, delniški
- KD Tehnologija, delniški
- KD Vitalnost, delniški
- KD Indija – Kitajska, delniški
- KD Latinska Amerika, delniški
- KD Vzhodna Evropa, delniški
- KD Dividendni, delniški
- KD Amerika, delniški
- KD Corporate Bonds obvezniški EUR
                   

- KD Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad

4.

NLB SKLADI, d. o. o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana


tel.: 080 22 86
e-pošta: info@nlbskladi.si

 

 

- osnoven

Krovni sklad NLB Skladi
- NLB Skladi – Slovenija mešani
- NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR
- NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
- NLB Skladi - Nova Evropa
uravnoteženi
- NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
- NLB Skladi - Visoko rastoča
gospodarstva delniški
- NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
- NLB Skladi - Naravni viri delniški
- NLB Skladi - Farmacija in
zdravstvo delniški
- NLB Skladi - Južna, srednja in
vzhodna Evropa delniški
- NLB Skladi - Zahodni Balkan
delniški
- NLB Skladi - Globalni delniški
- NLB Skladi - Azija delniški
- NLB Skladi - Nepremičnine delniški
- NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
- NLB Skladi - ZDA delniški
- NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
- NLB Skladi - Finance delniški

   
 

5.

NUMERICA PARTNERJI DZU d. o. o.
Dalmatinova ulica 7
1000 Ljubljana

tel.: 059 098 600 
e-pošta: info@numerica-partners.si
- osnoven

- Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad
- FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
- Lillywhite 7 Rock, mešani fleksibilni globalni sklad

 

6.

PRIMORSKI
SKLADI, d. o. o., Koper
Pristaniška ulica 12
6000 Koper

 tel.: 05 663 31 50
e-pošta: primorski-skladi@primorski-skladi.si

 

 

 

- osnoven

Krovni sklad PSP
- PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov
- PSP ŽIVA – delniški sklad
- PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov
- PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov

   

7.

TRIGLAV
SKLADI, d. o. o.
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana


tel.: 080 10 19 
e-pošta: info@triglavskladi.si

 

 

 

- osnoven Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Steber Global
- Triglav vzajemni skladi – mešani Triglav Renta
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Evropa
- Triglav vzajemni skladi – Triglav Obvezniški
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Severna Amerika
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Svetovni razviti trgi
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Rastoči trgi
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Azija
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Balkan
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Hitro rastoča podjetja
- Triglav vzajemni skladi – Triglav High Yield Bond
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav EM Potrošne dobrine
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Naravni viri 
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Zdravje in Farmacija
- Triglav vzajemni skladi – Triglav Money Market EUR
- Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav Top Brands
- Triglav vzajemni skladi – delniški
Triglav Nepremičnine
   
Zap. št. Investicijski sklad Firma in sedež DZU Plačilna banka Trženje in prodaja Datum pričetka trženja IS v RS Organ države članice pristojen za nadzor Opombe
120 Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
8.12.2016 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
119 Raiffeisen-Europa-HighYield Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
8.12.2016 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
118 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
8.12.2016 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
117 Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
8.12.2016 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
116 Raiffeisen 304 – Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12 
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
8.12.2016 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
115 Eurizon Fund2
- Eurizon Fund - Treasury EUR T1
Eurizon Capital S.A
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper1
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper1
10.11.2016 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

2Sprememba imena krovnega sklada in podskladov, prej Eurizon EasyFund, pred tem Sanpaolo IMI International Fund

114 AMUNDI INDEX SOLUTIONS
- AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN
- AMUNDI INDEX MSCI EMU
- AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
31.10.2016 Commission de Surveillance du Secteur Financier  
113 Eurizon Fund2
- Eurizon Fund - Absolute Prudente
- Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 
- Eurizon Fund - Bond Flexible
- Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
Eurizon Capital S.A 
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper1
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper1
14.6.2016 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

2Sprememba imena krovnega sklada in podskladov, prej Eurizon EasyFund, pred tem Sanpaolo IMI International Fund

112 Alpen.Special Opportunity1,3 Alpen Invest d.d.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Banka Intesa Sanpaolo d.d
Pristaniška ulica 14
6000 Koper2
Alpen Invest d.d.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
16.9.2015 Croatian Financial Services Supervisory Agency

1Sprememba imena IS, prej NETA US Algorithm.

2Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

3IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

111 NETA Emerging Bond2 Alpen Invest d.d.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper1
Alpen Invest d.d.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
16.9.2015 Croatian Financial Services Supervisory Agency

1Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

110 NETA Multicash2
Alpen Invest d.d.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14 
6000 Koper1
Alpen Invest d.d.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
16.9.2015 Croatian Financial Services Supervisory Agency

1Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja


109 PFS Somerset Capital Management Investment Funds ICVC
- PFS Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund1
- PFS Somerset Global Emerging Markets Fund1
Phoenix Fund Services (UK) Limited, Springfield Lodge, Colchester Road, Springfield, Chelmford, Essex, CM2 5 PW Abanka Vipa d.d.
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana
Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o.,
Dalmatinova ulica 7, Ljubljana
20.8.2014 Financial Conduct Authority (FCA) 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.
108 AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE1
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
16.4.2014 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE.
107 Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
13.2.2014 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
106 Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
13.2.2014 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
105 Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
13.2.2014 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
104 AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE2 
- AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE1
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
23.9.2013 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE.
2IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE.

103 Premier Funds
 - Premier Pan European Property Share Fund1
Premier Portfolio Managers Limited, Estgate Court, High Street, Guildford, Surrey GU1 3DE, United Kingdom NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o.,
Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in
Vzajemci d.o.o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana
22.7.2013 Financial Conduct Authority (FCA) 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.
102 Premier Growth Funds ICVC
- Premier Global Utilities Income Fund1,2
Premier Portfolio Managers Limited, Estgate Court, High Street, Guildford, Surrey GU1 3DE, United Kingdom NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o.,
Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in
Vzajemci d.o.o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana
22.7.2013 Financial Conduct Authority (FCA) 1 Sprememba imena IS, prej Premier Global Power & Water Fund.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.
101 AC
- AC - Risk Parity 7 Fund2
- AC - Risk Parity 12 Fund2

- AC - Risk Parity 17 Fund1
ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A., 5, Heienhaff , L-1736 Senningerberg, Luxembourg Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper3
Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o.,
Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in
Vzajemci d.o.o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana
29.5.2013 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

3Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.


100 WORLDSELECT ONE
- ASSET ALLOCATION1
- FIRST SELECTION
BNP Paribas Asset Management Luxembourg3
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
5.3.2013 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1Podsklad se je pripojil k podskladu FIRST SELECTION.
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

3sprememba imena DZU, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

99 AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT
- AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA CONCENTRATED2
- AMUNDI FUNDS SBI FM EQUITY INDIA SELECT1
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg 
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
27.6.2012 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT.

2IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN.

98 Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Schwarzenbergplatz 3
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
15.11.2011 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
97 AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO
- AMUNDI FUNDS CASH USD6
- AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD
- AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES2
- AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE4
- AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND
- AMUNDI FUNDS EUROPEAN BOND
- AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND
- AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND
- AMUNDI FUNDS US AGGREGATE24
- AMUNDI FUNDS GREATER CHINA
- AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE14,16
- AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES20
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED12
- AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP
- AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN3
- AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET
- AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA1,8
- AMUNDI FUNDS EQUITY EURO CONCENTRATED13
- AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE
- AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES21
- AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE
- AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH7
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING9,10
- AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US MID CAP22
- AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA11
- AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES23
- AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN15,17
- AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO18
- AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA19
- AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES5
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
24.5.2011 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1Združitev z IS AMUNDI FUNDS GEMS WORLD.
2Združitev z IS AMUNDI FUNDS EURO GOVIES ter preimenovanje v AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT.
3Združitev z AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN. 
4Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS BOND EUROPE.
5,7Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE.
6IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS MONEY MARKET (USD)
8IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE.
9IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS RESTRUCTURING EQUITIES.
10IS se  je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARINACE.
11IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES.
12IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE.
13IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EURO. 
14IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE.
15IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC.
16Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE.
17Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN.
18Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI INDEX MSCI EMU.
19Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA.

20IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES.

21IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES.

22IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE.

23IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE.

24IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS.

96 PIONEER FUNDS
- PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND
- AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT2
- PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana
11.12.2010 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1Združitev z družbo za upravljanje Pioneer Asset Management S.A.

2IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT.

95

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (SICAV) 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- Franklin Global Real Estate Fund1

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper2
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper2
3.11.2010 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

1Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

94 Raiffeisen – Active – Commodities Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
14.10.2010 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
93 Eurizon Manager Selection Fund
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 10
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 20
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 40
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 70
Eurizon Capital S.A., 12 avenue de la Liberte, Luxembourg

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14, Koper1

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14, Koper1
19.2.2010 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.
92

Deka-ConvergenceRenten1

Deka International, S.A.,
5, rue des Labours, 1912 Luxembourg
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
2
27.7.2009 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
91 Deka-ConvergenceAktien1 Deka International, S.A.,
5, rue des Labours, 1912 Luxembourg
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
2
27.7.2009 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
90

Deka-MiddleEast and Africa1

Deka International, S.A.,
5, rue des Labours, 1912 Luxembourg
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
2
27.7.2009 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
89 Allianz Global Investors Fund (SICAV)
- Allianz Enhanced Short Term Euro1,10
- Allianz PIMCO Euro Bond10
- Allianz Growing Markets Protect4,10
- Allianz Global Equity5,10
- Allianz Europe Equity Growth6,10 
- Allianz Global Agricultural Trends7,10
- Allianz Global EcoTrends2,10
- Allianz Oriental Income8,10
- Allianz BRIC Equity9,10
- Allianz Tactical Asset Allocation Euroland3
Allianz Global Investors Luxembourg, S.A.,
6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg,
L-2001 Luxembourg
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor11
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor
11
25.05.2009 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1IS je preimenovan, prej Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
2IS je preimenovan, prej Allianz RCM Global Eco Trends
3DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji
4IS je preimenovan, prej Allianz RCM Growing Markets Protect
5IS je preimenovan, prej Allianz RCM Global Equity
6IS je preimenovan, prej Allianz RCM Europe Equity Growth
7IS je preimenovan, prej Allianz RCM Global Agricultural Trends
8IS je preimenovan, prej Allianz RCM Oriental Income
9IS je preimenovan, prej Allianz RCM BRIC Equity
10IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
11sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
88 Raiffeisen - Osteuropa - Rent Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
19.05.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
87 TOP-Fonds III der Steiermärkischen "Der Aktive"1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
86 TOP-Fonds II der Steiermärkischen "Der Flexible"1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
85 TOP-Fonds I der Steiermärkischen "Der Stabile"1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
84 ESPA STOCK NEW CONSUMER1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
83 ESPA STOCK JAPAN1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
82 ESPA STOCK ISTANBUL1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
81 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
80 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2008 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
79 ESPA STOCK COMMODITIES1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
78 ESPA STOCK BRICK1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
77 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
76 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
75 ESPA STOCK AMERICA1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
74 ESPA STOCK ADRIATIC1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
73 ESPA CASH EMERGING MARKETS1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
72 ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
71 ESPA BOND EUROPE1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
70 ESPA BOND EURO-CORPORATE1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
69 ESPA BOND EMERGING-MARKETS1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
68 ESPA BOND DANUBIA1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
67 ESPA BOND BRIK CORPORATE1 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
Banka Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana
16.1.2009 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
66 Raiffeisen - Infrastruktur - Aktien1 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
3.11.2008 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je preimenovan, prej Raiffeisen - EmergingMarkets - Infrastruktur
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

65 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (SICAV) 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- Franklin Global Real Estate (Euro) Fund1
- Franklin India Fund
- Franklin Mutual European Fund3
- Franklin Japan Fund
- Franklin U.S. Opportunities Fund
- Templeton Asian Growth Fund
- Templeton BRIC Fund
- Templeton Emerging Markets Fund3
- Templeton Global Total Return Fund
- Templeton Growth (Euro) Fund
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper4
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper4
19.9.2008 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1IS se je pripojil k podskladu Franklin Global Real Estate Fund.
2IS je preimenovan, prej Franklin Templeton Japan Fund.

3IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

4sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.


64 Raiffeisen - Russland - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
5.5.2008 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
63 Raiffeisen - EmergingASEAN - Aktien1 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
3.3.2008 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS se je pripojil k IS Raiffeisen-Euroasien-Aktien Fonds
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
62 SGAM FUND, SICAV, 16, Boulevard Royal Luxembourg
- SGAM FUND/EQUITIES LATIN AMERICA2
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL RESOURCES3
- SGAM FUND/EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE4
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg1
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
november 2007 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1Pripojitev družbe za upravljanje SGAM Luxembourg S.A.,
15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg družbi za upravljanje AMUNDI Luxembourg S.A.
2IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES
3IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES
4IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE
61 PIONEER P.F.
- PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS3
- PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS2
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg4
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.10.2007 Commission de Surveillance du Secteur Financier

1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2podsklad se je pripojil k podskladu PIONEER FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE
3IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

4Združitev z družbo za upravljanje Pioneer Asset Management S.A.

60 PIONEER FUNDS
- PIONEER FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET9,10
- PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND6

- PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY2
- PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND
- PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY
- PIONEER FUNDS - EURO BOND
- PIONEER FUNDS - EURO SHORT - TERM
- PIONEER FUNDS - EUROPEAN SMALL COMPANIES7
- PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY4
- PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND3
- PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY6
- PIONNER FUNDS - ASIA EQUITY5
- PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS
- PIONEER FUNDS - TOP GLOBAL PLAYERS8
- PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE6
- PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND
- PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH6
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg11
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1

13.2.2008

1.10.2007

Commission de Surveillance du Secteur Financier

1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQUITY.
3podsklad se je pripojil k podskladu PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND. 
4IS je preimenovan, prej PIONNER FUNDS - GREATER CHINA EQUITY.
5IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - PACIFIC EQUITY
6IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.
7IS se je združil z IS PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL
8IS se je združil z IS PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT.
9IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE.
10IS je preimenovan, prej  PIONEER FUNDS - GLOBAL BALANCED.

11Združitev z družbo za upravljanje Pioneer Asset Management S.A.

59 Raiffeisen - Emerging - Europe - SmallCap2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
30.9.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
2IS se je pripojil k IS Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Fonds
58 Raiffeisen - TopDividende - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
25.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
57 Raiffeisen - Europa- SmallCapFonds Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
25.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
56 Raiffeisen - A.R.-Emerging - Markets2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
26.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
2IS se je pripojil k IS Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced
55 Volksbank - Modern - Times1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal
z neposrednim oglaševanjem, trženjem
oziroma prodajo enot premoženja
54 Volksbank - Pacific - Invest1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
53 Volksbank - Europa - Invest1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
52 Volksbank - Amerika - Invest1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal
z neposrednim oglaševanjem, trženjem
oziroma prodajo enot premoženja
51 Volksbank - GoEast - Bond1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
50 Volksbank - GoEast - Invest1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.6.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
49 Hypo Global Balanced2 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH1
Landstrasser Hauptstrasse 1,
Top 27 A-1030 Wien
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
29.5.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
3sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
48 Hypo EURO - Konvergenz Fonds2 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH1
Landstrasser Hauptstrasse 1,
Top 27 A-1030 Wien
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
29.5.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
3sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
47 Hypo Corporate Bond Fund2 MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH1
Landstrasser Hauptstrasse 1,
Top 27 A-1030 Wien
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
29.5.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
3sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
46 Hypo Dynamic Equity2 Semper Constantia Invest GmbH1
Bankgasse 2
1010 Wien
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana3
29.5.2007 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena DZU, prej CPB Kapitalanlage GmbH
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
3sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
45 Raiffeisen - A.R. - Global - Balanced2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
18.9.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. 
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
44 Raiffeisen - TopSelection - Garantiefonds2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
18.9.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
2DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji 
43 Pioneer Funds Austria - Europa Real2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.9.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Europa Real
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
42 Pioneer Funds Austria - Asia Stock2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.9.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Asia Stock
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
41 Pioneer Funds Austria - Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.9.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Gold Stock
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
40 Pioneer Funds Austria - Energy Stock2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.9.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Energy Stock
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
39 KD Russia, delniški odprti vzajemni sklad1 IAD Investments, správ.spol.,a.s.
Malý trh 2/A,
81108 Bratislava
Republika Slovaška
Abanka Vipa d.d.
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana
Vzajemci d.o.o.
Litostrojska cesta 44a
1000 Ljubljana
16.8.2006 Úrad pre finančný trh 1Prevzem upravljanja investicijskega sklada od družbe za upravljanje KD Investments, sprav.spol., a.s.
38 KD Prosperita, delniško - obvezniški odprti vzajemni sklad1,2,3 IAD Investments, správ.spol.,a.s.
Malý trh 2/A,
81108 Bratislava
Republika Slovaška
Abanka Vipa d.d. 
Slovenska cesta 58
1000 Ljubljana
Vzajemci d.o.o.
Litostrojska cesta 44a
1000 Ljubljana
3.7.2006 Úrad pre finančný trh

1IS je preimenovan, prej KD Prosperita, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb.
2Prevzem upravljanja investicijskega sklada od družbe za upravljanje KD Investments, sprav.spol., a.s.

3IS se je pripojil h KD Russia, delniški odprti vzajemni sklad.


37 Pioneer Funds Austria - Master Fonds Emerging Markets2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
24.5.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Master Fonds emerging Markets
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS se je združil z IS Pioneer Funds Austria-VM Equity Strategy Emerging Markets, ki pa se v Republiki Sloveniji ne trži.
36 Hypo South Eastern European Opportunities3 - v likividaciji (in the process of liquidation)   MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 1,
Top 27 A-1030 Wien1
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana2
Addiko Bank d.d.
Dunajska cesta 117
1000 Ljubljana2
1.5.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft
2sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.
3IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.
35 Volksbank - SMILE1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.5.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej
Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
34 Volksbank - Dividend - Invest1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.5.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej
Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
33 Volksbank - Corporate - Bond - Fund1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.5.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej
Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
1IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
32 Volksbank - Europa - Rentenfonds1 Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Leonard - Bernstein -Strasse 10
A - 1220 Wien AUSTRIA
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
Volksbank - Ljudska
banka d. d.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana
1.5.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej
Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
1IS je v Republiki Sloveniji prenehal
z neposrednim oglaševanjem, trženjem
31 Fund Partners, SICAV, 11 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- Fund Partners NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 11
KBC Asset Management S.A.,
5, Place de la Gare,
L-1616 Luxembourg
NLB, d. d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
NLB, d. d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
18.4.2006 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1Podsklad je zapadel dne 28.6.2013.
30 Raiffeisen - Energie - AktienFonds Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.3.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
29 Raiffeisen - HealthCare - Aktien2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.3.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. 
2IS je preimenovan, prej Raiffeisen - HealthCare - AktienFonds
28 Raiffeisen - Pazifik - AktienFonds KBS Kapitalanlage GmbH
Schwarzenbergplatz 3
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.3.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
27 Raiffeisen - EmergingMarkets - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.3.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. 
26 Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.3.2006 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
2IS je preimenovan, prej Raiffeisen - Euro - LiquidFonds
25 Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 20132 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
30.11.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Guarantee Basket 2013
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2Investicijski sklad je zapadel dne 30.9.2013. 
 
24 Fund Partners, SICAV, 11 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- Fund Partners NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 11
KBC Asset Management S.A.,
5, Place de la Gare,
L-1616 Luxembourg
NLB, d. d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
NLB, d. d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
15.11.2005 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1Podsklad je zapadel dne 20.12.2012.
23 SGAM FUND, SICAV, 16, Boulevard Royal Luxembourg
- SGAM FUND/EQUITIES INDIA43

- SGAM FUND/INDEX US19
- SGAM FUND/INDEX JAPAN20
- SGAM FUND/INDEX EUROLAND21
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES22
- SGAM FUND/EQUITIES EMERGING EUROPE16,23
- SGAM FUND/EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES1,24
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN SMALL CAP25
- SGAM FUND/EQUITIES CHINA26
- SGAM FUND/EQUITIES US RELATIVE VALUE27
- SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUROPE7,28
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND MID CAP15
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND29
- SGAM FUND/BONDS CONVERGING EUROPE30
- SGAM FUND/BONDS US HIGH YIELD11
- SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 10,11,31
- SGAM FUND/BONDS EUROPE HIGH YIELD32
- SGAM FUND/BONDS EURO33
- SGAM FUND/BONDS WORLD34
- SGAM FUND/MONEY MARKET (EURO)2
- SGAM FUND/DYNAMIC MONEY CONVERT6
- SGAM FUND/MONEY MARKET (USD)2
- SGAM FUND/BONDS CHF2,13
- SGAM FUND/BONDS EURO CORPORATE2
- SGAM FUND/BONDS ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE2,8
- SGAM FUND/BONDS EURO INFLATION LINKED2
- SGAM FUND/BONDS EUROPE2
- SGAM FUND/BONDS EUROPE ASSET BACKED SECURITIES2
- SGAM FUND/BONDS EURO HIGH TE2
- SGAM FUND/BONDS US MORTGAGE-BACKED SECURITIES2,14
- SGAM FUND/BONDS EMERGING COUNTRIES2,11
-
SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL3,35
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND SMALL CAP36
- SGAM FUND/EQUITIES EUROPE OPPORUNITIES2
- SGAM FUND/EQUITIES SWITZERLAND12
- SGAM FUND/EQUITIES UK6
- SGAM FUND/EQUITIES US CONCENTRATED CORE37
- SGAM FUND/EQUITIES US LARGE CAP GROWTH2
- SGAM FUND/EQUITIES US MID CAP GROWTH38
- SGAM FUND/EQUITIES US MULTI STRATEGIES39
- SGAM FUND/EQUITIES US SMALL CAP VALUE2
- SGAM FUND/EQUITIES US VALUE OPPORTUNITIES2
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN CONCENTRATED GROWTH4,6
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN CONCENTRATED17,40
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN TARGET2
- SGAM FUND/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS2,9
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND CYCLICALS2
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND FINANCIAL29
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL ENERGY5,41
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY6
- SGAM FUND/EQUITIES GOLD MINES42
- SGAM FUND/INDEX EUROLAND PLUS2,6
- SGAM FUND/INDEX JAPAN PLUS2,6
- SGAM FUND/INDEX US PLUS2,6
AMUNDI Luxembourg S.A.
5, Allee Scheffer
L-2520 - Luxembourg18
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
2.11.2006 september 2005 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1 IS je preimenovan, prej
SGAM FUND/EQUITIES PACIFIC
2 IS je v Republiki Sloveniji prenehal
z neposrednim oglaševanjem, trženjem
oziroma prodajo enot premoženja
3 IS je nastal z združitvijo SGAM FUND/EQUITIES INTERNATIONAL in
SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL QUANT
4 IS je preimenovan, prej
SGAM FUND/EQUITIES JAPAN
5 IS je preimenovan, prej
SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND NON CYCLICALS
6 DZU je sprejela sklep o ustavitvi
vplačil v IS in njegovi likvidaciji
7IS je preimenovan, prej
SGAM FUND/EQUITIES EUROPE
8IS je preimenovan, prej
SGAM FUND/BONDS EURO EVOLUTIVE
9IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY
10IS je preimenovan, prej
SGAM FUND/BONDS USD
11 Združitev SGAM FUND/BONDS US HIGH YIELD in
SGAM FUND/BONDS EMERGING COUNTRIES in pripojitev k SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
12IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES
13IS se je pripojil podskladu
SGAM FUND/BONDS EUROPE
14IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
15IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND SMALL CAP
16IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES EASTERN EUROPE
17IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES JAPAN CONCENTRATED VALUE 
18Pripojitev družbe za upravljanje SGAM Luxembourg S.A.,
15, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg družbi za upravljanje AMUNDI Luxembourg S.A.
19IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS INDEX NORTH AMERICA
20IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS INDEX PACIFIC
21IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS INDEX EURO
22IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD
23IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE
24IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA PACIFIC EX-JAPAN
25IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET
26IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS GREATER CHINA
27
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE
28
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT
29
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT
30
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE
31IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS
32
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND
33
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES
34
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND
35
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA
36IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP
37
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE
38
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH
39
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES
40
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS JAPAN VALUE
41IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES
42
IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES
43IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT 
22 KD DeLux, SICAV, 6a, Circuit da la Foire International, Luxembourg4
- KD DeLux - Eastern European Equities2
- KD DeLux - Eastern European Bonds3
- KD DeLux - Western European Equities
- KD DeLux - Global Equities
- KD DeLux - Global Bonds1
SEB Fund Services S.A. 6a, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
SKB Banka, d. d.
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana
KD Banka, d. d.
Neubergerjeva 30
1000 Ljubljana5
27.6.2005 Commission de Surveillance du Secteur Financier 1 DZU je sprejela sklep o ustavitv
vplačil v IS in njegovi likvidaciji
2 IS je preimenovan, prej
KD DeLux - Central, Eastern & South European Equities
3 IS je preimenovan, prej
Central, Eastern & South European Bonds
4 Likvidacija družbe KD DeLux SICAV.
5KD BPD, borznoposredniška družba, d. o. o. se je preoblikovala.
21 Eurizon Fund2
- Eurizon EasyFund - Equity Latin America LTE13,25
- Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility14
- Eurizon EasyFund - Equity Japan LTE11,26
- Eurizon EasyFund - Equity Oceania LTE12,26
- Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility16
- Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets EMEA LTE15,25
- Eurizon Fund - Equity Small Cap Europe
- Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication LTE21,24
- Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials LTE17,24
- Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility3,19
- Eurizon Fund - Treasury USD4
- Eurizon Fund - Cash EUR 

- Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE5
- Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE6
- Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE7
- Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE8,26
- Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE9,26
- Eurizon EasyFund - Equity North America LTE10,26
- Eurizon EasyFund - Equity High Tech LTE20,24
- Eurizon EasyFund - Equity Pharma LTE18,24
- Eurizon EasyFund - Equity Industrials LTE22,24
Eurizon Capital S.A
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg1
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper23
Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6000 Koper23

9.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6.2005

Commission de Surveillance du Secteur Financier

1sprememba imena DZU, prej Sanpaolo IMI International Fund
2sprememba imena krovnega sklada in podskladov, prej Eurizon EasyFund, pred tem Sanpaolo IMI International Fund
3IS je nastal z združitvijo podskladov Eurizon EasyFund - Equity Banks in Eurizon EasyFund - Equity Insurance
4IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Cash USD
5IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term
6IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term
7IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term
8IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Euro
9IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Europe
10IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity North America
11IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Japan
12IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Oceania
13IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Latin America
14IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity China LTE, pred tem Eurizon EasyFund - Equity China
15IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa
16IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia LTE, pred tem Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia
17IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials
18IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Pharma
19IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, pred tem Eurizon EasyFund - Equity Financial
20IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity High Tech
21IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication
22IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Industrials

23Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

24Podsklad se je pripojil k podskladu Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

25Podsklad se je pripojil k podskladu Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility

26Podsklad se je pripojil k podskladu Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile

20 Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bond2,3 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
14.6.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Central Europe Bond
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2Združitev z IS Pioneer Funds Austria-Eastern Europe Bond ter preimenovanje, prej Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond
3IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja 
19 Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
14.6.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Easteren Europe Stock
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
18 Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 2010, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Guarantee Basket 2010, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2Investicijski sklad je zapadel dne 31.8.2010.
17 Pioneer Funds Austria - Euro Cash, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Euro Cash, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS se je pripojil podskladu Pioneer Funds Austria - Euro Liquid
16 Pioneer Funds Austria - Dollar Bond, vzajemni sklad severnoameriških fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Dollar Bond, vzajemni sklad severnoameriških fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanje, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
15 Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond, vzajemni sklad vrednostnih papirjev2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Euro Corporate Bond, vzajemni sklad vrednostnih papirjev
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja 
14 Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Euro Government Bond, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
13 Pioneer Funds Austria - Austria Stock, vzajemni sklad avstrijskih delnic Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Austria Stock, vzajemni sklad avstrijskih delnic
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
12 Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock, vzajemni delniški sklad Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Select Europe Stock, vzajemni delniški sklad
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
11 Pioneer Funds Austria - America Stock, vzajemni sklad vrednostnih papirjev2 Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestrasse 1
A - 1020 Wien AUSTRIA
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140
1000 Ljubljana1
1.3.2005 FMA - Finanzmarktaufsicht sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest America Stock, vzajemni sklad vrednostnih papirjev
1sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
2IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja
10 Raiffeisen - Global - Rent Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
9 Raiffeisen - EuroPlus - Rent Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
8 Raiffeisen - Euro - Corporates Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
7 Raiffeisen - OsteuropaPlus - Rent1,3 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor2
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1IS je preimenovan, prej
Raiffeisen-Konvergenz-Rent
2sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. 
3IS se je pripojil k IS Raiffeisen-Osteuropa-Rent
6 Raiffeisen - Nachhaltigkeitsfonds - Mix2 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
2IS je preimenovan, prej Raiffeisen - Global - Mix.
5 Raiffeisen - Global - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
4 Raiffeisen - Osteuropa - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
3 Raiffeisen - Eurasien - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
2 Raiffeisen - US - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
1 Raiffeisen - Europa - Aktien Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Mooslackengasse 12
A - 1010 Wien AUSTRIA
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor1
1.9.2004 FMA - Finanzmarktaufsicht 1sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.
Zap.
št.  

Upravljavec AIS

Status upravljavca AIS

AIS v upravljanju, s statusom SIS* 

 AIS v upravljanju, brez statusa**

Država ustanovitve AIS

Naložbena strategija

Trženje v Sloveniji

1.

RSG KAPITAL  d.o.o.   
           
Breg 14
1000 Ljubljana
                                          

Registrirani   Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Slovenija

Sklad zasebnega kapitala

DA

2.

UD d.o.o.
           
Čopova ulica 38
1000 Ljubljana

Registrirani

 

DTK MURKA, družba tveganega kapitala d.o.o

Slovenija

Sklad zasebnega kapitala

NE

3.

STH MANAGEMENT d.d.
           
Kavčičeva ulica 66
1000 Ljubljana

Registrirani

  STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o. 

Slovenija

Sklad zasebnega kapitala

DA

4.

MPE d.o.o.
           
Rečiška cesta 11
4260 Bled
Registrirani   SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Slovenija

Sklad zasebnega kapitala

NE

  HKD I, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Slovenija

Sklad zasebnega kapitala

NE

5.

BPG KOVINE d.o.o.  
           
Pod Lipami 2a           1370 Logatec 

Registrirani   BPG hramba plemenitih kovin d.d. 

Slovenija 

Blagovni sklad

DA 

   6. NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o.

Dalmatinova ulica 7 
1000 Ljubljana
Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije  

 

   

7.

ABC First growth d.o.o.

Letališka cesta 33f
1000 Ljubljana
Registrirani   ABC Fund, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Slovenija

Sklad zasebnega kapitala

DA

8.

Elements Skladi d.d.

Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Upravljavec SIS Elements Credit Opportunities I, specialni investicijski sklad slabih posojil

Slovenija

Druga strategija (sklad slabih posojil)

DA

  S.E.E. Turnaround

Slovenija

Druga strategija (zapadle finančne terjatve)

DA

  ALPEN Opportunity Property Fund  Slovenija Nepremičninski sklad DA
  Elements Turnaround I  Slovenija Hedge sklad DA 

9.

SOL 8 d.d.

Cesta v Mestni log 88A
1000 Ljubljana 
Registrirani   Crypto I Ltd.

Velika Britanija

Hedge sklad

DA 

  Sol 8, Alternative Assets LP

Velika Britanija

Hedge sklad

DA

10.

KD SKLADI, d. o. o.

Dunajska cesta 63
1000 Ljubljana

Upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije  KD Adriatic Value Fund, specialni investicijski sklad   Slovenija  Nepremičninski sklad DA
11.

Private Value Capital Management d.o.o.

Kidričeva ulica 19       5000 Nova Gorica

Registrirani Sitael Alternative Investment Fund d.d. Slovenija  Hedge sklad DA
12.

ALFI d.o.o.

Hacquetova ulica 1A 1000 Ljubljana

Registrirani    ALFI alternativni investicijski sklad Slovenija Druga strategija (sklad slabih posojil) DA 
13.

DigitALPS, d.o.o.

Slovenska cesta 54   1000 Ljubljana

Registrirani    DigitALPS Bitcoin Fund Slovenija Druga strategija DA 
14.

AALFA DONOSI d.o.o.

Tržaška cesta 136     1370 Logatec

 Registrirani   ALFA alternativni Slovenija  Druga strategija DA 
ALFA alternativni - mogočni Slovenija  Druga strategija DA 
ALFA delniški Slovenija  Hedge sklad DA
Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!