POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV RS

12.02.2018

ESMA, EBA in EIOPA opozarjajo potrošnike na tveganja v zvezi s kriptovalutami

Evropski finančni nadzorniki (Evropski bančni nadzornik – EBA, Evropski nadzornik za vrednostne papirje in trge – ESMA in Evropski nadzornik za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA) so izdali skupno opozorilo glede velikih tveganj pri nakupu ali posedovanju kriptovalut. ... >več


02.02.2018

ESMA objavila rezultate 2. stresnih testov CNS-jev

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil rezultate 2. stresnih testov centralnih nasprotnih strank (CNS) na področju Evropske unije, s katerimi je ugotavljal odpornost in varnost CNS-jev. ... >več


19.01.2018

Opozorilo IOSCO v zvezi z ICO

IOSCO Board je izdal opozorilo, v katerem vlagatelje svari pred vlaganjem v ICO in kriptovalute. IOSCO poudarja, da obstajajo jasna tveganja, povezana s temi ponudbami, vlagatelji pa z naložbami v ICO ogrožajo varnost vloženih sredstev.... >več


18.01.2018

ESMA vabi udeležence trga, da se opredelijo glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko in binarnimi opcijami

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svoji spletni strani objavil Poziv k opredelitvi glede možnih ukrepov v zvezi s pogodbami na razliko (CFD), vključno z rolling spot forex in binarmi opcijami, namenjenimi malim vlagateljem.... >več


12.01.2018

ATVP objavila Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov

Zaradi razmaha zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov (ICO) in številnih pravnih vprašanj, ki se ob tem porajajo, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pripravila posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja ICO. Dokument vključuje opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti. ... >več


04.01.2018

Predlog nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja

Evropska komisija je na podlagi posvetovalnega postopka in več mnenj in analiz Evropskega bančnega organa (EBA), ob sodelovanju Evropskega nadzornega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), nadzornih organov držav članic in drugih deležnikov decembra 2017 sprejela predlog direktive in predlog uredbe za spremembo veljavnih pravil EU o varnem in skrbnem poslovanju za investicijska podjetja. ... >več


03.01.2018

ATVP vzpostavila poročanje po Uredbi MiFIR

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je s 3. januarjem vzpostavila produkcijsko okolje za poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi MiFIR. Pri poročanju o poslih s finančnimi instrumenti je potrebno poleg splošnih navodil v zvezi z identifikacijo, kriptiranjem in kompresiranjem upoštevati tudi Delegirano uredbo 2017/590, zadnjo verzijo funkcionalne specifikacije nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah – NTRS, Smernice ESMA o poročanju o poslih, vodenju evidenc o naročilih in uskladitvi poslovnih ur v okviru direktive MiFID II in druge dokumente ATVP in ESMA, vezane na navedeno poročanje... >več


28.12.2017

Srečanje predstavnikov ATVP in Blockchain Think Tank

V mesecu decembru je v prostorih Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) potekalo srečanje predstavnikov ATVP, ki delujejo na področju digitalnih inovacij, s predstavniki Blockchain Think Tank. Slednji so predstavili svoje delo ter si s predstavniki ATVP izmenjali stališča na temo javne ponudbe žetonov (ICO). ... >več


28.12.2017

Objava splošnih aktov s področja ZPIZ – 2 v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017, sta bila objavljena Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada. ... >več


28.12.2017

Objava Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017, je bila objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov. Uredba kot pristojni nadzorni organ za izvajanje Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov (tj. Uredbe 600/2014/EU oz. Uredbe MiFIR) določa Agencijo za trg vrednostnih papirjev. ... >več


Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!