POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

NAJNOVEJŠE OBJAVE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


16/08/2018 08:53 AM
Information on letters of resignation of Supervisory Board members

16/08/2018 08:53 AM
Obvestilo o prejemu odstopnih izjav članov nadzornega sveta

16/08/2018 08:45 AM
Gorenje expands management board with six new members

16/08/2018 08:45 AM
V Gorenju razširili upravo s šestimi novimi člani

16/08/2018 08:36 AM
Convocation of the 27th Shareholders Assembly Meeting of Gorenje, d. d.

16/08/2018 08:35 AM
Objava sklica 27. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

14/08/2018 02:30 PM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID - po stanju na dan 31.07.2018

10/08/2018 02:55 PM
Obvestilo o sklepih skupščine DUTB

10/08/2018 01:24 PM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

10/08/2018 11:15 AM
Odstop člana nadzornega sveta

09/08/2018 03:05 PM
Information on the publication of decision, based on Article 6(1)(b) of European Council Merger Regulation

09/08/2018 03:05 PM
Obvestilo o objavi odločbe po členu 6(1)(b) Uredbe ES o združitvah

09/08/2018 02:55 PM
ILANA d.d. – Increase of number of shares ILAR

09/08/2018 02:55 PM
ILANA d.d. - povečanje števila delnic ILAR

09/08/2018 01:00 PM
Obvestilo o prejeti mednarodni bonitetni oceni

08/08/2018 03:10 PM
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

08/08/2018 03:05 PM
Mesečno poročanje po stanju na dan 31.07.2018

08/08/2018 01:20 PM
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 DOBRNA objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnih deležev delnic izdajatelja z oznako ZDDG:
08/08/2018 08:37 AM
Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PI

07/08/2018 03:05 PM
Obvestilo o objavi prevzemne namere za odkup delnic družbe Tovarna olja GEA d.d.

Unable to open RSS Feed https://www.kdd.si/_rss/RssNotifications.aspx with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV