POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


Ministrstvo za Finance

MGRT

SPIRIT

SURS

FURS

Ajpes

GURS

UMAR

NAJNOVEJŠE GOSPODARSKE OBJAVE URADOV RS

Ministrstvo za finance - aktualne novice

Ministrstvo za finance - aktualne novice

Aktualne novice


20/02/2018 02:50 PM
Ministri v Bruslju o krepitvi vloge finančnega sektorja pri trajnostnem financiranju in poglabljanju EMU
Evropska komisija se zaveda, da je za spodbujanje trajnostne rasti in razvoja, ki ne škodi našemu...
20/02/2018 01:49 PM
Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih USD obveznic RS
Republika Slovenija, kot izdajatelj obveznic, si pridržuje pravico, da na podlagi ponudb imetnikov...
16/02/2018 02:14 PM
Državni sekretar Renčelj na zasedanje finančnih ministrov EU
Evropska komisija se zaveda, da je za spodbujanje trajnostne rasti in razvoja, ki ne škodi našemu...
15/02/2018 09:36 AM
Sprejeto na 168. seji vlade
Vlada o predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev v Slovenijo iz posamezni davčnih oaz Vlada...
13/02/2018 09:02 AM
Uvodni pogovori z OECD glede priprave pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji
Koordinacijo aktivnosti povezanih s pregledom širše politike razbremenitve dela v Sloveniji bodo...
12/02/2018 01:08 PM
Slovenija visoko na lestvici transparentnosti proračunskega procesa
Raziskavo v dve- ali triletnih ciklih izvaja nevladna organizacija International Budget Partnership...
09/02/2018 01:44 PM
Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov
S pravilnikom se omogoča vračilo trošarine na podlagi določb 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni...
07/02/2018 10:51 AM
Sprejeto na 167. seji vlade
Vlada o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države Vlada je na današnji seji sklenila, da...
02/02/2018 03:09 PM
Ministrica za finance na konferenci »Deepening of EMU«
Ministrica je v svojem nagovoru izpostavila fiskalna pravila, katerih »namen naj bi bil spodbujanje...
02/02/2018 12:42 PM
Sprejeto na 166. seji vlade
Vlada določila besedilo predloga zakona za boljšo informiranost malih vlagateljev in kupcev...
26/01/2018 01:02 PM
Slovenija prejela odgovor Evropske komisije glede prošnje za spremembo zavez
Evropska komisija je danes sprejela odločitev glede uradne prošnje Slovenije za spremembo zavez...
25/01/2018 07:50 PM
Ministrica Vraničar Ermanova z vodilnimi menedžerji o prihodnjih izzivih
Ministrica je spomnila na že sprejete spremembe, ki so lani in bodo tudi letos pomembno vplivale na...
25/01/2018 03:19 PM
Sprejeto na 165. seji vlade
Vlada za direktorja urada za preprečevanje pranja denarja znova imenovala Darka Muženiča Vlada je na...
23/01/2018 04:51 PM
Slovenija podpira prizadevanja za poglabljanje ekonomske in monetarne unije
O poglabljanju EMU so decembra lani razpravljali že voditelji držav območja evra v razširjeni...
19/01/2018 12:32 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
Ministri bodo opravili politično razpravo o poglabljanju EMU, potem ko so o tem decembra lani...
18/01/2018 03:31 PM
Sprejeto na 164. seji vlade
Vlada določila besedilo predloga novele zakona o zavarovalništvu Vlada je določila besedilo...
17/01/2018 12:56 PM
Primanjkljaj državnega proračuna lani za polovico nižji kot leto prej
Prihodki so na letni ravni po predhodnih podatkih skupaj dosegli 8,8 milijarde evrov, kar je za...
11/01/2018 01:51 PM
Sprejeto na 163. seji vlade
Vlada se je seznanila z informacijo predsednika NS SDH glede dviga plač upravi SDH Vlada se je...
09/01/2018 03:49 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na konferenci EU o prihodnosti javnih financ
Komisar Oettinger je napovedal, da bo komisija predlog prihodnjega večletnega finančnega okvira...
06/01/2018 11:33 AM
ZZVZZ: Ministrstvo za finance zaščitilo dolgoročno vzdržnost javnih financ, konkurenčnost poslovnega okolja in ohranitev ustrezne ravni solidarnosti
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ureja med drugim tudi možnost...
04/01/2018 07:41 PM
Republika Slovenija: nova EUR denominirana referenčna obveznica z zapadlostjo 6. marca 2028
Podelitev mandata je bila objavljena v sredo, 3. januarja 2018, ob 15.15 uri po srednjeevropskem...
04/01/2018 05:10 PM
Sprejeto na 162. seji vlade
Vlada sprejela poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016 Vlada je sprejela osemnajsto...
03/01/2018 05:44 PM
Objava mandata za organizacijo izdaje nove 10-letne EUR obveznice Republike Slovenije
NI ZA OBJAVO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA, AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM   Republika...
03/01/2018 11:30 AM
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon...
22/12/2017 03:00 PM
Slovenija obeležuje 25. obletnico članstva v EBRD
EBRD, ki ima sedež v Londonu, je že v prvih letih po vstopu v Slovenijo sodelovala v številnih...
22/12/2017 12:37 PM
Objava analiz podatkov iz obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti ter davka od dohodkov pravnih oseb
Razvidno je, da je v letu 2016 skupaj 108.934 zavezancev – fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost...
21/12/2017 04:15 PM
Sprejeto na 161. seji vlade
Vlada seznanjena s poročilom medresorske skupine za izvedbo nacionalne ocene tveganja za pranje...
21/12/2017 03:48 PM
Vlada določila predloga zakonov o postopkih za podeljevanje koncesij in o javno-zasebnem partnerstvu
V sklopu reforme javnega naročanja na ravni EU, ki je bila končana februarja 2014 in s katero so...
21/12/2017 03:44 PM
Vlada sprejela seznam naložb za prenos iz SDH na Republiko Slovenijo
SDH mora v skladu z dopolnitvami zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki jih je DZ sprejel...
21/12/2017 03:32 PM
Vlada potrdila vložitev uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB
Slovenija bi morala v skladu s trenutno veljavnimi zavezami delež v NLB do konca leta 2017 zmanjšati...
19/12/2017 10:38 AM
Objavljena neuradna prečiščena besedila zakonov iz paketa davčnih sprememb
Gre za rešitve, ki so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb...
15/12/2017 09:18 AM
Novembrska realizacija državnega proračuna
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so novembra skupaj dosegli 647,3 milijona evrov, kar je 44...
13/12/2017 02:32 PM
Sprejeto na 160. redni seji vlade
Vlada se je opredelila do sklepov KNJF glede izbrisnih pobotnic Vlada se je seznanila s sklepoma,...
07/12/2017 03:47 PM
Vlada potrdila predlog novele zakona o javnih financah
Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov, in sicer petih uredb in...
07/12/2017 03:45 PM
Sprejeto na 159. seji vlade
Vlada sprejela spremembe sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 Vlada je...
06/12/2017 02:54 PM
Finančna urada Hrastnik in Brežice obiskala državna sekretarka Groff Ferjančičeva
Državno sekretarko sta na uradu v Hrastniku sprejela generalna direktorica finančne uprave Jana...
05/12/2017 04:07 PM
Finančni ministri EU potrdili t. i. črni seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij
Na t. i. črnem seznamu je trenutno 17 jurisdikcij, ki kljub dialogu v času priprave seznama niso...
01/12/2017 01:32 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti...
01/12/2017 01:22 PM
Saša Jazbec nikoli ni bila vključena v odločanje v primeru izbrisnih pobotnic
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je že včeraj po seji vlade poudarila, da verjame v...
30/11/2017 04:17 PM
Sprejeto na 158. redni seji vlade
Vlada je danes podprla predlog Sveta EU o podpisu sporazuma med EU in Norveško o upravnem...
30/11/2017 04:11 PM
Vlada sprejela izhodišča za pripravo uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB
Vlada je soglašala, da se predlaga takšna sprememba zaveze, ki alternativo prodajni zavezi, to je...
29/11/2017 07:30 PM
Ministrica komisarki predstavila predlog o imenovanju upravljalskega zaupnika NLB
Ministrica in komisarka sta na sestanku nadaljevali razpravo o napredku pri iskanju možnih...
23/11/2017 03:33 PM
Arbitrarna odločitev drugostopenjskega sodišča v Zagrebu glede LB in NLB
Gre za enega od postopkov v zvezi s t. i. prenesenimi deviznimi vlogami LB v Zagrebu, katerih...
23/11/2017 03:31 PM
Sprejeto na 157. seji vlade
Vlada predlaga državnemu zboru, da znova sprejme zakon o izvrševanju proračunov Vlada je danes...
23/11/2017 03:02 PM
Določeno besedilo sprememb zakona o davku na tonažo
Zakon o davku na tonažo določa shemo državne pomoči, ki je je bila priglašena in s strani Evropske...
23/11/2017 02:47 PM
Prihodnji teden sestanek ministrice za finance in evropske komisarke za konkurenco
Ministrica in komisarka sta se na zadnjem sestanku na temo možnih alternativnih rešitev v zvezi z...
22/11/2017 04:39 PM
Ocena Evropske komisije glede osnutka proračunskega načrta skladna s pričakovanji
Pravila pakta za stabilnost in rast v času hitre gospodarske rasti oziroma t. i. dobrih ekonomskih...
16/11/2017 03:49 PM
Sprejeto na 156. seja
Vlada izvršila prerazporeditev pravic porabe Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji...
16/11/2017 02:35 PM
DZ sprejel proračuna za leti 2018 in 2019
Za leto 2018 so prihodki državnega proračuna načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa v...
16/11/2017 02:20 PM
Slovenija se zaveda pomena transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih
Slovenija se zaveda pomembnosti transparentnosti podatkov o dejanskih lastnikih pravnih oseb in...
16/11/2017 11:45 AM
Prenova MFERAC (MFERAC05)
Namen projekta MFERAC05 je z vsebinsko in tehnološko prenovo sistema MFERAC omogočiti kontinuirano...
15/11/2017 09:03 AM
Državni proračun oktobra s presežkom
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so oktobra skupaj dosegli 723,3 milijona evrov, kar je 63,2...
10/11/2017 02:14 PM
Ministrstvo bo z Evropsko komisijo nadaljevalo pogovore o NLB
Ministrica je na današnjem sestanku s komisarko opravila nadaljnjo razpravo o napredku pri iskanju...
09/11/2017 05:09 PM
Vlada potrdila predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank pošilja v DZ
Ustavno sodišče je 19. oktobra 2016 sprejelo odločitev v zvezi z ustavnostjo določb zakona o...
09/11/2017 05:00 PM
Z novelo zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije
Predlog zakona v skladu z zahtevami iz evropske direktive 2014/56/EU in uredbe 537/2014/EU temelji...
09/11/2017 04:53 PM
Ministrica za finance v petek na sestanek k evropski komisarki za konkurenco
Predstavniki Evropske komisije so v dosedanjih pogovorih s predstavniki ministrstva za finance kot...
09/11/2017 04:46 PM
Odziv ministrstva na jesensko napoved Evropske komisije gospodarskih gibanjih
Evropska komisija ocenjuje, da je gospodarska rast široko osnovana, in da jo krepi predvsem domače...
09/11/2017 04:30 PM
Sprejeto na 155. seji vlade
Vlada državnemu zboru za nadzornika SDH predlaga Janeza Vipotnika Vlada je danes sklenila...
07/11/2017 03:33 PM
Finančni ministri EU pregledali napredek pri vzpostavljanju t. i. črnega seznama nesodelujočih davčnih jurisdikcij
EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti...
06/11/2017 03:51 PM
Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu
Slovenija bo tako na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona o preprečevanju pranja...
03/11/2017 12:49 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU
Finančni ministri EU imajo na dnevnem redu sledeče teme: 1. DDV e-paket: Ministri bodo...
27/10/2017 01:27 PM
Ukrep ROSE bo izvajalcem javnih storitev kmalu ponudil nova orodja za prejem eRačunov
Več informacij je na voljo na strani http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=543. Odnosi z...
26/10/2017 01:48 PM
Ministrica Vraničar Ermanova in komisarka Vestagerjeva o možnih nadaljnjih korakih glede vprašanja spoštovanja zavez pri prodaji NLB
Ministrica je na sestanku izhajala iz osnovnega stališča, da je treba za uspešno izvedbo prodajnega...
26/10/2017 01:38 PM
Sprejeto na 154. seji vlade
Vlada določila dopolnjen predlog proračuna 2019 Vlada je na današnji redni seji določila dopolnjen...
23/10/2017 04:09 PM
Ministrica nagovorila udeležence konference SDH o upravljanju kapitalskih naložb
Učinkovito korporativno upravljanje družb v državni lasti je po ministričinem mnenju pomembno iz več...
19/10/2017 06:30 PM
Vlada ocenjuje, da proračunski dokumenti ustrezajo fiskalnim pravilom
Vlada sledi postopni in zmerno restriktivni fiskalni politiki z omejevanjem rasti izdatkov kljub...
19/10/2017 02:50 PM
Sestanek o reševanju problematike kreditov v švicarskih frankih
Namen sestanka je bila razprava o določenih vidikih problematike, ki jih je potrebno dodatno...
18/10/2017 03:11 PM
Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).
Obveščam vas, da je na spletni strani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine ...
18/10/2017 03:05 PM
Vlada določila predloga zakona o plačilnih storitvah
S predlogom zakona, ki ga je ministrstvo pripravilo v sodelovanju z Banko Slovenije, bo v slovensko...
18/10/2017 02:50 PM
Sprejeto na 153. seji vlade
Vlada sprejela vmesno poročilo o inšpekcijskem nadzoru nad porabo sredstev državnega proračuna ...
18/10/2017 12:03 PM
Ministrica za finance Vraničar Ermanova se bo z evropsko komisarko za konkurenco Vestagerjevo sestala 26. oktobra
Vse od odločitve vlade v začetku junija, da ne soglaša z minimalno prodajno ceno za delnico NLB, so...
17/10/2017 11:23 AM
Državni proračun septembra s presežkom
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so septembra skupaj dosegli 616,2 milijona evrov, kar je 27...
14/10/2017 11:16 PM
Ministrica za finance zaključuje obisk v Washingtonu
Vladni del slovenske delegacije na čelu z ministrico Vraničar Ermanovo je ob robu zasedanja opravil...
12/10/2017 02:39 PM
Sprejeto na 152. seji vlade
Vlada se je opredelila do sklepa odbora DZ glede poročila o nadzoru DUTB Vlada se je danes...
10/10/2017 03:42 PM
Finančni ministri EU tudi o uporabi načela fleksibilnosti pri spoštovanju fiskalnih pravil
Strogo upoštevanje izračuna proizvodne vrzeli, ki ga uporablja Evropska komisija, vodi k sklepu, da...
09/10/2017 03:38 PM
Ministrica Vraničar Ermanova na letno zasedanje Svetovne banke in IMF
Letošnje letno zasedanje Svetovne banke in IMF bo potekalo od petka do nedelje. Mednarodni monetarni...
09/10/2017 02:14 PM
Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute
Virtualne valute in med njimi tudi kripto valute, med katerimi je najpogosteje izpostavljen Bitcoin,...
06/10/2017 02:01 PM
Ministrica za finance Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov v Luksemburg
Glavna tema zasedanja finančnih ministrov EU bo sveženj zakonodajnih predlogov za oblikovanje...
06/10/2017 09:46 AM
V Sloveniji nadaljevanje trenda nižanja vrzeli pri pobiranju DDV
Študija meri razliko med pričakovanimi (teoretičnimi) prihodki iz naslova DDV in dejansko pobranim...
05/10/2017 01:50 PM
Do sredstev za javne zdravstvene zavode s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu
DZ je septembra letos sprejel zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti...
05/10/2017 01:48 PM
Sprejeto na 151. seji vlade
Doseči davčno razbremenitev dela je sicer ena izmed prioritet, ki si jih je zastavila vlada ob...
05/10/2017 12:53 PM
Finančna uprava z izterjavo praviloma začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve
Finančna uprava postopek izterjave praviloma začne z opominom v nekaj dneh po zapadlosti terjatve, v...
04/10/2017 03:32 PM
S konkretnimi koraki proti novemu slovenskemu standardu za eRačune in uskladitvi z EU
Več informacij najdete na http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=533.
04/10/2017 11:24 AM
Strokovna komisija za pripravo predloga za imenovanje članov nadzornega sveta SDH končala svoje delo
Komisija je na podlagi javnega poziva prijela tri prijave, od teh dve nista zadostili zakonskim...
03/10/2017 05:00 PM
Aktivnosti za izboljšanje evidenc o premoženju države potekajo
Vlada je že decembra 2015 v odzivnem poročilu za zbirno bilanco na dan 31. december 2014 pripravila...
03/10/2017 02:24 PM
Predlog zakona o izvrševanju proračuna zdaj nemoteno v zakonodajni postopek
Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o izvrševanju proračuna za leti...
28/09/2017 04:45 PM
Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb
Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega...
28/09/2017 03:48 PM
Sprejeto na 150. redni seji vlade
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede obravnave delavcev migrantov   Vlada je danes...
28/09/2017 03:35 PM
Proračuna za leti 2018 in 2019 z načrtovanim presežkom, več denarja predvsem za infrastrukturo, znanost, varnost in zdravje
Vlada je danes sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 2019, hkrati pa je zaradi spremenjenih...
28/09/2017 09:00 AM
Glavni cilj upravljanja z dolgom državnega proračuna je bil izboljšati strukturo dolga državnega proračuna
Zapisi v povezavi s transakcijami medvalutnih zamenjav, ki so bili 21. in 22. septembra 2017...
27/09/2017 02:57 PM
Konferenca ukrepa ROSE
Podrobne informacije o poteku in izvedbi konference so objavljene na spodnji povezavi. Služba za...
27/09/2017 09:15 AM
Izteka se poziv za člane nadzornega sveta SDH
Kandidati lahko oddajo svoje vloge do vključno petka, 29. 9. 2017, do 12:00 ure. Več informacij in...
25/09/2017 03:16 PM
Nov sestanek ministrice za finance in Združenja Frank
Služba za odnose z javnostmi
21/09/2017 08:11 PM
Ministrstvu in občinam žal ni uspelo zbližati stališč glede financiranja občin v letih 2018 in 2019
Ministrstvo za finance je na današnjem srečanju s predstavniki občinskih združenj glede financiranja...
21/09/2017 02:00 PM
Sprejeto na 149. seji vlade
Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin nemoteno v zakonodajni postopek   Vlada je na...
20/09/2017 10:06 PM
Delni odkup in zamenjava dolarskih obveznic ter dodatni izdaji obveznic RS 79 in RS 78
Do roka za oddajo ponudb, t. j. do 19. septembra 2017, do 17. ure po srednjeevropskem času, je...
20/09/2017 09:51 PM
Končni izid ponudbe Republike Slovenije za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic Republike Slovenije
Zbiranje ponudb je potekalo za: 1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih...
20/09/2017 09:52 AM
Objava mandata za organizacijo dodatne izdaje obveznice RS79 z zapadlostjo 22.3.2027 in dodatne izdaje obveznice RS78 z zapadlostjo 3.11.2040
NI ZA OBJAVO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDA, AVSTRALIJI, KANADI ALI NA JAPONSKEM Pravno...
18/09/2017 08:56 AM
Realizacija državnega proračuna v avgustu
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so avgusta skupaj dosegli 615,1 milijona evrov, kar je 12...
15/09/2017 03:50 PM
Nemški minister Schäuble na srečanju z ministrico Vraničar Ermanovo pohvalno o dosežkih Slovenije
Ministrica Vraničar Ermanova je v pogovoru poudarila zavezanost Slovenije nadaljevanju postopne...
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - aktualne novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - aktualne novice

Aktualne novice


20/02/2018 02:47 PM
V letošnjem letu bo razpisanih 265,9 mio EUR sredstev!
"Letos bo podjetjem na voljo 265,9 mio € sredstev v okviru 29-ih razpisov. 6 smo jih že...
20/02/2018 02:11 PM
Kongres »Energetska in finančna neodvisnost – Zeleni alpski dan
Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar se je v...
16/02/2018 03:15 PM
Slovenski podjetniški sklad razpisuje 79,2 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnih kreditov....
16/02/2018 12:55 PM
Novinarska konferenca ministra Počivalška v Mariboru
Vabimo na vas na novinarsko konferenco, ki bo v torek, 20. februarja, ob 11. uri. Na njej bo...
14/02/2018 05:00 PM
Strateška razvojno-inovacijska partnerstva o možnostih skupnih nastopov na tretjih trgih z bavarskimi partnerji
Ljubljana, 14. februar 2018 – S ciljem prepoznavanja možnosti skupnega prodora in nastopa na...
14/02/2018 03:58 PM
Srečanje z avstralskimi predstavniki vlade in parlamenta v Canberri
Canberra, 14. februarja 2018 – Minister Zdravko Počivalšek se je danes v Canberri srečal s...
12/02/2018 02:23 PM
Slavnostno odprtje novega konzulata v Avstraliji
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je včeraj nagovoril zbrane na...
09/02/2018 04:45 PM
Minister Zdravko Počivalšek na poti v Avstralijo
Minister Zdravko Počivalšek se je danes z delegacijo odpravil v Avstralijo, od koder bo pot v sredo...
07/02/2018 05:30 PM
Predavanje Eve Štravs Podlogar na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar je danes predavala tujim študentom magistrskega programa...
07/02/2018 04:36 PM
Podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji za leto 2018 napovedujejo rast in širitev poslovanja
Podjetja v tuji lasti večinoma rastejo hitreje od slovenskega povprečja, tako po prihodkih od...

SPIRIT: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Novice

Novice

Novice


20/02/2018 12:00 AM
Trajnostna strateška transformacija poslovanja postaja nuja tudi za slovenska podjetja
Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, vse tri pa morajo biti domišljeno načrtovane in usklajene ter podprte z dobro komunikacijo, saj le tako lahko vodijo v finančno uspešnost podjetja, je bilo slišati na konferenci, ki je pod okriljem SPIRIT Slovenija in skupnosti Goodbiz prejšnji teden potekala v Ljubljani. Več kot 150 udeležencev je prisluhnilo mnenjem različnih strokovnjakov o tem, zakaj in kako je nujno investirati bolje za boljši jutri ter dobrim praksam podjetij, ki so se že podala na pot trajnostne strateške transformacije, predstavilo pa se jim je tudi šest mladih podjetij z družbenim učinkom iz programa Goodbiz.
16/02/2018 12:00 AM
Objavljen seznam skupinskih nastopov na sejmih v tujini s področja lesno predelovalne industrije v 2018 in 2019
Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes objavila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini s področja lesno-predelovalne industrije, ki jih bo organizirala v letih 2018 in 2019.
14/02/2018 12:00 AM
Predstavnica Alibaba Cloud na delovnem obisku na SPIRIT Slovenija
Danes se je na delovnem sestanku na SPIRIT Slovenija mudila Eva Zhang, predstavnica podjetja Alibaba Cloud s sedežem v Veliki Britaniji v Londonu, ki je s strani kitajske vlade zadolženo za širitev poslovanja v državah šestnajsterice, zaradi črpanja fonda mehanizma CM China – CEEC 16+1.
12/02/2018 12:00 AM
SPIRIT Slovenija vabi na 1. mednarodno konferenco o trajnostnem poslovanju podjetij »Investirajmo bolje, da bo dobro vsem«
Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj s skupnostjo Goodbiz organizira mednarodno konferenco z naslovom »Investirajmo bolje, da bo dobro vsem«, namenjeno podjetjem, ki prisegajo na trajnostno rast in razvoj. Srečanje s podjetji, ki si s svojim poslovanjem prizadevajo za boljše družbene in okoljske učinke ter s tem spreminjajo svet na bolje, bo v četrtek, 15. februarja 2018, od 16. do 19. ure, v beli dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani.
07/02/2018 12:00 AM
Arabski trg zdravstvene oskrbe predstavlja priložnost za slovenska podjetja
SPIRIT Slovenija tudi letos nadaljuje s skupinskimi predstavitvami slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. Tako je pred kratkim na pobudo slovenskih podjetij prvič organiziral skupinski nastop na sejmu ARAB HEALTH 2018 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih, ki velja za največji specializirani sejem medicinske opreme, medicinskih pripomočkov, zdravil in zdravstvenih storitev na arabskem polotoku.
07/02/2018 12:00 AM
Podjetja s tujim kapitalom v Sloveniji za leto 2018 napovedujejo rast in širitev poslovanja
Podjetja v tuji lasti večinoma rastejo hitreje od slovenskega povprečja, tako po prihodkih od prodaje, kot tudi izvozu, številu zaposlenih in dodani vrednosti na zaposlenega. V zadnjem letu je podjetje s tujim kapitalom v povprečju ustvarilo 3.444 EUR več dodane vrednosti na zaposlenega kot domače podjetje iz iste panoge in z enako produktivnostjo leta 2015, je bilo danes slišati na predstavitvi rezultatov najnovejše raziskave o zaznavah slovenskega poslovnega okolja med tujimi investitorji, ki jo za SPIRIT Slovenija že deseto leto zapored pripravlja Center za mednarodne odnose (CMO) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Kot ključni prednosti Slovenije tuji investitorji še vedno ocenjujejo kakovostne in usposobljene kadre, pri poslovanju v naši državi pa jih najbolj ovirajo visoki stroški dela, rigidna delovna zakonodaja in neučinkovit sodni sistem.
06/02/2018 12:00 AM
Uspešna predstavitev slovenskih podjetij na sejmu pohištvene industrije IMM Köln
Pred kratkim se je v nemškem v Kölnu na sejmu IMM, ki velja za enega največjih sejmov pohištvene industrije v Evropi, mednarodni poslovni javnosti predstavilo šest slovenskih podjetij. Ta svoj nastop ocenjujejo kot uspešen in menijo, da si z nastopom na tovrstnih sejmih utirajo nove poslovne poti, širijo prepoznavnost svojih blagovnih znamk in krepijo kredibilnost.
02/02/2018 12:00 AM
SPIRIT Slovenija danes objavil dva javna razpisa na področju podpornega okolja podjetništvu
Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes v Uradnem listu objavila dva javna razpisa, in sicer za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Sloveniji v letih od 2018 do 2019 ter za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za 3 regije.
26/01/2018 12:00 AM
SPIRIT Slovenija obiskali predstavniki največje komercialne banke na Kitajskem
Danes se je na obisku na SPIRIT Slovenija mudila delegacija predstavnikov ICBC – Industrial and Commercial Bank of China, največje komercialne banke na Kitajskem, ki je pred kratkim ustanovila svoje predstavništvo na Dunaju. Z agencijo želijo vzpostaviti partnerstvo za podporo prihodnjim investicijskim projektom, ki bi omogočili povečanje trgovinskih in investicijskih aktivnosti med Slovenijo in Kitajsko
26/01/2018 12:00 AM
Objavljen seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2018
SPIRIT Slovenija je danes objavil seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.
16/01/2018 12:00 AM
Šest slovenskih podjetij na sejmu pohištvene industrije IMM Köln
SPIRIT Slovenija letos prvič organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu IMM, ki med 15. in 21. januarjem 2018 poteka v Kölnu v Nemčiji. Na njem se na 114 m2 razstavnega prostora pod okriljem agencije predstavlja šest slovenskih podjetij.
16/01/2018 12:00 AM
Veliko možnosti za krepitev slovensko francoskega sodelovanja
Medtem ko Francija že tradicionalno sodi med pet najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric, v ospredju je predvsem avtomobilska industrija, pa Slovenija za številna francoska podjetja še vedno ostaja precejšnja neznanka, predvsem zaradi svoje majhnosti, je bilo slišati na današnji francosko slovenski konferenci o krepitvi medsebojnega sodelovanja v Ljubljani.
01/12/2017 12:00 AM
London danes gostil slovensko investicijsko konferenco
Pod okriljem SPIRIT Slovenija, Britansko-slovenske gospodarske zbornice in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Londonu potekala investicijska konferenca. Na njej so britanskim investitorjem predstavili slovensko poslovno in investicijsko okolje, priložnosti v posameznih sektorjih in primere dobrih praks.
28/11/2017 12:00 AM
Slovenska podjetja uspešna na poslovnem srečanju Forum Agenti 2017 v Milanu
Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija in partnerjev se je med 23. in 25. novembrom 2017 v Milanu mudila delegacija predstavnikov desetih slovenskih podjetij, ki se je na mednarodnem B2B dogodku Forum Agenti Milano uspešno srečala z italijanskimi trgovskimi agenti in zastopniki.
27/11/2017 12:00 AM
Slovenska podjetja pod okriljem SPIRIT Slovenija na poslovnem forumu v Budimpešti
V okviru investicijske strategije Kitajske za Centralno in Vzhodno Evropo (16+1) je danes v Budimpešti potekalo 6. srečanje predsednikov vlad držav Centralne in Vzhodne Evrope in Kitajske. Ob robu dogodka se je odvijalo poslovno srečanje za podjetja iz teh držav, ki so se ga pod okriljem SPIRIT Slovenija udeležili tudi predstavniki več kot 20 slovenskih podjetij.
24/11/2017 12:00 AM
Izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej
Včeraj je bilo v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniška sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj,« izbranih in nagrajenih deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej. Najboljše ekipe so prejele 500 EUR za nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje, januarja prihodnje leto pa bodo na srečanju, na katerem bodo ekipe poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih dveh mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrali tri najbolj perspektivne ter jih še dodatno nagradili.
20/11/2017 12:00 AM
Slovenska navtična podjetja uspešna v Amsterdamu
Pred kratkim se je v Amsterdamu zaključil 30. sejem navtične industrije in opreme METS (Marine Equipment Trade Show), ki velja za največji in najpomembnejši sejem za navtično opremo in opremo marin na svetu. Na njem je svoje izdelke in storitve uspešno predstavljalo tudi 20 slovenskih navtičnih podjetij.
20/11/2017 12:00 AM
Uspešna srečanja slovenskih prehrambnih podjetij s ključnimi francoskimi kupci
V Parizu so se pred kratkim zaključila individualna srečanja petih slovenskih prehrambnih podjetij s ključnimi francoskimi kupci, veletrgovci, distributerji, centralnimi nabavami za trgovine na drobno, specializiranimi trgovskimi verigami, delikatesami in uvozniki. Udeležena slovenska podjetja so bila s pogovori izjemno zadovoljna, saj je povpraševanje potencialnih francoskih poslovnih partnerjev po njihovih izdelkih bistveno preseglo njihova pričakovanja.
16/11/2017 12:00 AM
Najboljši tuji investitorji so podjetja Titus, Isokon, LPKF in Kuehne + Nagel
Javna agencija SPIRIT Slovenija je tudi letos podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate ter prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Nagrado Invest Slovenia FDI Award so na današnji večerni prireditvi v Dvorani pod zvezdami v ljubljanskem Lutkovnem gledališču prejela štiri podjetja: Titus, d. o. o., Dekani, v kategoriji najboljši zaposlovalec v regiji; Isokon, d. o. o., Slovenske Konjice, v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji; LPKF, d. o. o., v kategoriji raziskovalno-razvojna naravnanost in odlični poslovni rezultati ter Kuehne + Nagel, d. o. o., v kategoriji logistični center.
16/11/2017 12:00 AM
Nova knjiga o družinskem podjetništvu v Sloveniji
EY Slovenija predstavlja že četrto knjigo o družinskem podjetništvu v Sloveniji. Več družinskih podjetij se trenutno sooča z izzivi prenosa lastništva in upravljanja na drugo generacijo, za zmanjševanje tveganja lahko podjetja sestavijo družinsko ustavo. S podporo Javne agencije SPIRIT Slovenija bo knjiga skupaj s prvimi tremi izdajami odslej dostopna tudi v slovenskih knjižnicah, s čimer zbirka postaja del slovenske nacionalne identitete.
Statistični urad Republike Slovenije

Statistični urad Republike Slovenije

Prve objave podatkov in druge novice


20/02/2018 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, 2017
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017 je znašala 57,6 milijona EUR, to je za okoli 12 % manj kot v letu 2016.
20/02/2018 10:30 AM
Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2018
V januarju 2018 je bilo izdanih 1 % več gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih načrtovanih stanovanj pa je bilo 22 % več kot v januarju 2017
20/02/2018 10:30 AM
Mnenje potrošnikov, Slovenija, februar 2018
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v februarju 2018 za 2 odstotni točki nižja kot v januarju 2018 in za 8 odstotnih točk višja kot v februarju 2017. Kljub znižanju je še vedno visoka, saj je od dolgoletnega povprečja višja za 20 odsotnih točk.
20/02/2018 10:30 AM
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, december 2017
V decembru 2017 odkupljeni kmetijski pridelki so bili vredni 49,0 milijona EUR, to je za več kot 1 % več od vrednosti odkupa v novembru 2017 in za več kot 12 % več od vrednosti odkupa v decembru 2016.
19/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 4. četrtletje 2017
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 4. četrtletju 2017 v povprečju za 0,1 % višje kot v 3. četrtletju 2017. V celem letu 2017 pa so bile v povprečju za 1,6 % višje kot v letu 2016.
19/02/2018 10:30 AM
Izbrane teme iz Statopisa 2017 - 4. del
Vrednost industrijske proizvodnje narašča, konkurenčni položaj podjetij je boljši, tudi število izdanih dovoljenj za gradnjo stanovanj in število dokončanih zgradb se povečujeta.
16/02/2018 10:30 AM
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 2017
Število delovno aktivnih oseb se je v decembru 2017 glede na november 2017 znižalo za 0,6 % na približno 856.200. V poklicni skupini strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje jih je bilo konec leta 2017 za 16,2 % več kot pred desetimi leti.
15/02/2018 10:30 AM
Transport, Slovenija, december 2017
Prek ljubljanskega letališča je v decembru 2017 potovalo 109.400 potnikov, 14.000 več kot v decembru 2016. V 2017 je bilo v Sloveniji prvič registriranih 101.300 osebnih avtomobilov ali za 13 % več kot v 2016. V koprskem pristanišču je bilo v 2017 pretovorjenega za 4 % več blaga kot v 2016.
15/02/2018 10:30 AM
Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, december 2017
Vrednost v decembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v decembru 2016.
15/02/2018 10:30 AM
Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2017
Povprečna bruto plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je bila višja od plače za 2016, in sicer nominalno za 2,7 %, realno pa za 1,3 %.
14/02/2018 10:30 AM
Odkup lesa, Slovenija, december 2017
V decembru 2017 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden  3,2 milijona EUR; to je za 39 % manj od vrednosti odkupa v novembru 2017 in za okoli 50 % manj od vrednosti odkupa v decembru 2016.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, december 2017
Najnovejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje, prihodku od prodaje in zalogah v industriji so na voljo tudi na podatkovnem portalu SI-STAT.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, Slovenija, januar 2018
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za januar 2018 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
14/02/2018 10:30 AM
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, 2017
S kmetijskih gospodarstev v Sloveniji je bilo v 2017 odkupljenih 579.000 ton mleka. Mlekarne so tudi v 2017 proizvedle več mlečnih izdelkov kot v prejšnjem letu (fermentiranih mlečnih izdelkov za več kot 23 %, masla za več kot 15 %, konzumnega mleka za skoraj 13 % in sira za skoraj 9 %).
14/02/2018 10:30 AM
Število živine, Slovenija, 1. 12. 2017
Po začasnih podatkih smo 1. 12. 2017 redili v Sloveniji približno 9.000 manj prašičev in goveda kot pred enim letom.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, december 2017
Cene inputov v kmetijstvu so bile v decembru 2017  povprečno za 0,2 % višje kot v novembru 2017. V 4. četrtletju 2017 so bile cene inputov v kmetijstvu glede na 3. četrtletje 2017 višje v povprečju za 1,2 %.
14/02/2018 10:30 AM
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, december 2017
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v decembru 2017 povprečno za 5,4 % višje kot v decembru 2016. Cene rastlinskih pridelkov so bile v povprečju višje za 3,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 6,5 %.
14/02/2018 10:30 AM
Muzejska in galerijska dejavnost, podrobni podatki, Slovenija, 2016
Sporočamo, da so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo podrobni podatki o muzejski in galerijski dejavnosti za leto 2016.
14/02/2018 10:30 AM
Kulturni domovi, profesionalna gledališča, opere, orkestri in zbori, podrobni podatki, Slovenija, 2016
Sporočamo, da so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo podrobni podatki o različnih vrstah odrske kulturne dejavnosti za leto 2016.
14/02/2018 10:30 AM
Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 4. četrtletje 2017
V 4. četrtletju 2017 je bilo okoli 3.700 več prostih delovnih mest in za 23.700 več zasedenih delovnih mest kot v istem obdobju 2016, stopnja prostih delovnih mest pa je bila višja za 4 desetinke odstotne točke.
Finančna uprava RS - Podjetja

Finančna uprava RS - Podjetja


28/02/2018 12:00 AM
Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (mesečni)

28/02/2018 12:00 AM
Zahtevek za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (trimesečni)

28/02/2018 12:00 AM
Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)

28/02/2018 12:00 AM
Poročilo o dobavah (PD-O)

28/02/2018 12:00 AM
Obračun davka na finančne storitve (DFS)

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2

 

 


26/02/2018 12:00 AM
Obračun trošarine (energenti in električna energija, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki)

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve za izrabljena motorna vozila

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve (komunalna odlagališča)

26/02/2018 12:00 AM
Obračun okoljske dajatve (industrijska odlagališča)

20/02/2018 08:51 AM
Datum zapadlosti plačila prispevkov za socialno varnost za obračunsko obdobje januar 2018
Podaljšanje roka za plačilo prispevkov za socialno varnost.
15/02/2018 03:15 PM
Sprememba dokumenta Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjeno vprašanje št. 10.
15/02/2018 08:32 AM
Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU, ki se nanašajo na uvrstitev zmletih semen gvarane
Evropska komisija je objavila spremembo pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni podštevilki 1212 99 95.
13/02/2018 03:25 PM
DDV obravnava zdravstvenih storitev
Pojasnilo FURS, št. 4230-193/2017-1, 13. 2. 2018.
12/02/2018 10:10 AM
Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O je omogočena
Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O.
12/02/2018 09:32 AM
Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU, ki se nanašajo na uvrstitev video snemalnih kamer
Evropska komisija je objavila spremembo pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifnim podštevilkam 8525 80 91 in 8525 80 99.
07/02/2018 02:48 PM
Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU, ki se nanašajo na uvrstitev pripravkov, ki se uporabljajo kot krma za živali
Evropska komisija je objavila spremembo pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 2309.
07/02/2018 12:59 PM
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjena vprašanja št. 17, 22, 26 in 29, ter dodano vprašanje št. 31.
Finančna uprava RS - Prebivalci

Finančna uprava RS - Prebivalci


28/02/2018 12:00 AM
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

28/02/2018 12:00 AM
Napoved obresti na denarne depozite v SLO in EU

28/02/2018 12:00 AM
Napoved kapitalskih dobičkov

28/02/2018 12:00 AM
Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

28/02/2018 12:00 AM
Napoved obresti (razen na denarne depozite v SLO in EU)

28/02/2018 12:00 AM
Napoved za odmero dohodnine od dividend

20/02/2018 08:51 AM
Datum zapadlosti plačila prispevkov za socialno varnost za obračunsko obdobje januar 2018
Podaljšanje roka za plačilo prispevkov za socialno varnost.
15/02/2018 03:15 PM
Sprememba dokumenta Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjeno vprašanje št. 10.
12/02/2018 10:13 AM
Ali še vedno niste oddali vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane?
To še vedno lahko storite, vendar zgolj elektronsko prek portala eDavki do 20. 2. 2018.
07/02/2018 01:40 PM
Oklic 2. javne dražbe najdenih stvari po priloženem seznamu
Javna dražba bo potekala na Finančnem uradu Koper, dne 1. 3. 2018 ob 10:00 uri.
07/02/2018 12:59 PM
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjena vprašanja št. 17, 22, 26 in 29, ter dodano vprašanje št. 31.
06/02/2018 10:29 AM
Do roka so sobodajalci za nazaj prijavili 660.263 € prihodkov
Oddajanje v turistični najem
06/02/2018 08:02 AM
Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom
Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe.
05/02/2018 08:08 AM
Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi
Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki
30/01/2018 07:39 AM
Sprememba dokumenta Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori)
1. izdaja, dopolnjeni vprašanji št. 8 in 25.
29/01/2018 09:48 AM
Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JANUAR 2018
Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
25/01/2018 02:38 PM
Nova izdaja dokumenta Vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Podrobnejši opis)
2. izdaja, veljavnost od 1. 1. 2018.
24/01/2018 03:08 PM
Popravek obvestila o novih pravilnikih
Uporaba novih obrazcev za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, industrijsko-komercialni namen ter komercialni prevoz – popravek novice z dne 19. 12. 2017.
24/01/2018 02:55 PM
Vračilo trošarine za energente, ki so jih obdelovalci zemljišč v letu 2017 porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
Do 30. 6. 2018 lahko fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2017.
24/01/2018 02:49 PM
Znesek vračila trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2017 znaša 298,24 eurov na 1000 litrov
Povprečni letni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za preteklo koledarsko leto se upošteva pri izračunu zneska za vračilo trošarine v letnih zahtevkih za fizične osebe za energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, v skladu s 94. členom Zakona o trošarinah.

AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Objavljeno: 15 February 2018 | 11:00 pm

Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za leto 2017 je na voljo

Objavljeno: 11 February 2018 | 11:00 pm

Vpis v Register dejanskih lastnikov – podatke še lahko vpišete čeprav ste zamudili rok

Objavljeno: 25 January 2018 | 11:00 pm

Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2018 (25.1.2018)

Objavljeno: 24 January 2018 | 11:00 pm

AJPES sodeluje v projektu slovenskega vozlišča eIDAS

Objavljeno: 18 January 2018 | 11:00 pm

Vpogled v Register dejanskih lastnikov

Objavljeno: 18 January 2018 | 11:00 pm

Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2017 je na voljo

Objavljeno: 18 January 2018 | 11:00 pm

Rok za vpis v Register dejanskih lastnikov

Objavljeno: 20 December 2017 | 11:00 pm

Vpisi v Register nastanitvenih obratov ob koncu leta 2017 in pričetek poročanja v sistem eTurizem

Objavljeno: 10 December 2017 | 11:00 pm

Vpis v Register dejanskih lastnikov

Objavljeno: 7 December 2017 | 11:00 pm

AJPES je vzpostavil register nastanitvenih obratov in sistem eTurizem

Objavljeno: 23 November 2017 | 11:00 pm

Rezultati 11. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (23.11.2017)

Objavljeno: 21 November 2017 | 11:00 pm

Poslovni register Slovenije v celoti integriran v Sistem povezovanja poslovnih registrov

Objavljeno: 21 November 2017 | 11:00 pm

Rezultati 12. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (21.12.2017)

Objavljeno: 13 November 2017 | 11:00 pm

Vpis podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov v Register dejanskih lastnikov (eRDL)

Objavljeno: 5 November 2017 | 11:00 pm

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2012-2016

Objavljeno: 20 October 2017 | 12:00 am

Rezultati 10. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (19.10.2017)

Objavljeno: 13 October 2017 | 12:00 am

Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

Objavljeno: 10 October 2017 | 12:00 am

Novosti pri poročanju v turizmu – Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Objavljeno: 22 September 2017 | 12:00 am

Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (21.9.2017)

Objavljeno: 21 September 2017 | 12:00 am

Novosti v zvezi z vpisom podatkov o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov – Register dejanskih lastnikov (eRDL)

Objavljeno: 25 August 2017 | 12:00 am

Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (24.8.2017)

Objavljeno: 21 July 2017 | 12:00 am

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (20.7.2017)

Objavljeno: 30 June 2017 | 12:00 am

Z delovanjem je pričel sistem povezovanja poslovnih registrov v državah članicah EU

Objavljeno: 25 May 2017 | 12:00 am

Rezultati 5. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (25.5.2017)

Objavljeno: 15 May 2017 | 12:00 am

Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2016

Objavljeno: 15 May 2017 | 12:00 am

Nove bonitetne ocene za leto 2017

Objavljeno: 5 May 2017 | 12:00 am

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

Objavljeno: 4 May 2017 | 12:00 am

Novosti pri poročanju v turizmu – Register nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Objavljeno: 3 May 2017 | 12:00 am

Novosti na področju registracije s.p.

Objavljeno: 21 April 2017 | 12:00 am

Rezultati 4. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (20.4.2017)

Objavljeno: 27 March 2017 | 12:00 am

Nova, dodatno zavarovana rešitev za e-podpisovanje dokumentov MdSignNet

Objavljeno: 23 March 2017 | 11:00 pm

Rezultati 3. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (23.3.2017)

Objavljeno: 9 March 2017 | 11:00 pm

Varnost oddaje in podpisovanja letnih poročil

Objavljeno: 6 March 2017 | 11:00 pm

Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za leto 2016 je na voljo

Objavljeno: 27 February 2017 | 11:00 pm

Uporabniki brskalnikov Mozilla Firefox in mobilnih naprav

Objavljeno: 23 February 2017 | 11:00 pm

Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (23.2.2017)

Objavljeno: 19 February 2017 | 11:00 pm

Aplikacija za predložitev zaključnih poročil je na voljo

Objavljeno: 8 February 2017 | 11:00 pm

Varnost spletnega portala AJPES

Objavljeno: 26 January 2017 | 11:00 pm

Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2016 je na voljo

Objavljeno: 19 January 2017 | 11:00 pm

Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2017 (19.1.2017)

Objavljeno: 28 December 2016 | 11:00 pm

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov

Objavljeno: 22 December 2016 | 11:00 pm

Rezultati 12. kroga večstranskega pobota v letu 2016

Objavljeno: 12 December 2016 | 11:00 pm

Za družbeno odgovornost prejeli nagrado HORUS

Objavljeno: 11 December 2016 | 11:00 pm

Vpis v Register nastanitvenih obratov pri AJPES in e-poročanje v turizmu

Objavljeno: 28 October 2016 | 12:00 am

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2011-2015

Objavljeno: 20 October 2016 | 12:00 am

Rezultati 10. kroga večstranskega pobota v letu 2016

Objavljeno: 22 September 2016 | 12:00 am

Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2016 (22.9.2016)

Objavljeno: 19 September 2016 | 12:00 am

Nova vrsta transakcijskega računa (B) – osnovni plačilni račun

Objavljeno: 26 August 2016 | 12:00 am

Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2016 (25.8.2016)

Objavljeno: 28 July 2016 | 12:00 am

Poenoteni obrazci - letna poročila za leto 2016

Geodetska uprava Republike Slovenije - aktualne novice

Geodetska uprava Republike Slovenije - aktualne novice

Aktualne novice


12/02/2018 06:25 AM
Delovni obisk predstavnikov Agencije za kataster nepremičnin Republike Makedonije
Namen obiska je bila seznanitev s področjem delovanja registra prostorskih enot in množičnega...
17/01/2018 06:26 AM
Nova zakonska ureditev poročanja o sklenjenih najemnih poslih
Za najemne posle s stavbami in deli stavb, ki jih najemodajalci – fizične osebe sklenejo z...
15/01/2018 12:21 PM
Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin
Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na...
30/12/2017 09:23 AM
Državna meja
Geodetska uprava Republike Slovenije  je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko...
13/12/2017 09:16 AM
Razstava o geodetskih inštrumentih v Državnem zboru
Razstavo so pripravili Zveza geodetov Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Fakulteta za...
04/12/2017 10:30 AM
Konferenca Programa projektov eProstor in 3.slovenski INSPIRE dan

14/11/2017 06:48 AM
Geodetska pisarna Trbovlje in Geodetska pisarna Cerknica na novi lokaciji od torka 28.11.2017
Geodetska pisarna Trbovlje se seli v I. nadstropje stavbe na naslovu Ulica Sallaumines 2, 1420...
06/11/2017 12:19 PM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2017
V letošnjem letu se v Sloveniji nadaljuje trend rasti števila sklenjenih poslov in prometa z...
10/10/2017 09:12 AM
Vabilo na sejem Feel the Future
STORITVE DIGITALNE SLOVENIJE Spoštovani,     vabimo Vas na sejem Feel the Future, 1. sejem...
05/10/2017 01:10 PM
Generalna skupščina EUROGEOGRAPHICSA
Letošnja generalna skupščina je potekala pod geslom vpliva novih tehnologij na vodenje in...
14/09/2017 06:36 AM
Konferenca INSPIRE 2017

13/09/2017 02:52 PM
Objava dokumenta o uveljavitvi in izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji
Obenem dokument kritično predstavi dosedanje izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem množičnega...
07/08/2017 07:43 AM
Sedmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UN GGIM
Pred uradnim zasedanjem UN GGIM je bila na sporedu še vrsta spremljevalnih dogodkov ter sestanek...
13/06/2017 01:07 PM
10. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije
Udeležence je v uvodu nagovoril minister za promet in zveze v Vladi Republike Makedonije, ki je...
13/06/2017 06:08 AM
4. plenarno zasedanje UN GGIM Evropa
Zasedanja se je udeležilo  več kot 60 predstavnikov iz 24 držav članic OZN iz geografske Evrope in...
30/05/2017 11:08 AM
Prenovljen Portal Prostor
Spoštovani uporabniki,   obveščamo vas, da smo grafično prenovili in nadgradili Portal Prostor, ki...
25/05/2017 09:07 AM
45. Geodetski dan: Izmerjena dežela: 200-let katastra na Slovenskem
Tematika ni bila izbrana naključno, saj letos obeležujemo 200-let začetka sodobnega parcelnega...
25/05/2017 08:16 AM
Slavnostna akademija s koncertom ob 200-letnici katastra
Tej veliki obletnici je bila namenjena slavnostna akademija s koncertom Big banda Orkestra slovenske...
22/05/2017 08:48 AM
34. srečanje predstavnikov geodetskih uprav, ki delujejo na območju nekdanje avstro-ogrske monarhije
Na dnevnem redu zasedanja je bila predstavitev tradicije in inovativnosti na področju katastra, saj...
19/05/2017 02:10 PM
45. Geodetski dan z naslovom Izmerjena dežela: 200 let katastra na Slovenskem
Uvodni pozdrav, na strokovnem posvetu, bo imel tudi Anton Kupic, generalni direktor Geodetske uprave...
21/04/2017 11:07 AM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016
Na slovenskem nepremičninskem trgu se je v letu 2016 nadaljevala rast prometa, ki se je začela z...
20/04/2017 02:17 PM
Obisk hrvaškega ministra za gradbeništvo in prostorsko načrtovanje in direktorja državne geodetske uprave Republike Hrvaške na Geodetski upravi Republike Slovenije
Namen delovnega obiska je bila predstavitev izkušenj, ki jih ima Geodetska uprava RS pri izvedbi...
12/04/2017 12:23 PM
Poročilo o opravljenem delu združenja Euro SDR za leto 2016

10/04/2017 01:32 PM
Srečanje EuroGeographicsove skupine za kakovost na Geodetski upravi RS

23/03/2017 06:32 AM
Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leto 2016
Poročilo je bilo obravnavano na 120. redni seji odbora za gospodardstvo Vlade RS dne 21.3.2017 in ga...
13/03/2017 10:30 AM
Deseto zasedanje delovne skupine za zemljiško administracijo (WPLA) pri Ekonomski komisiji za Evropo (UN_ECE)
V času od 8. do 9. marca 2017 je v Ženevi na sedežu Ekonomske komisije za Evropo pri OZN (UN-ECE)...
14/02/2017 02:44 PM
Vabilo na odprtje razstave Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem
Dolenjski muzej Novo mesto vas v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim društvom, Univerzo v Ljubljani,...
23/11/2016 10:52 AM
Zaključen je projekt Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav.
Pripravljene so nove geodetske osnove. Izmerjen je nivelman visoke natančnosti, ki odpravlja...
10/11/2016 01:45 PM
Drugi slovenski dan INSPIRE
V uvodu je udeležence nagovoril generalni direktor Geodetske uprave RS, g. Anton Kupic. V svojem...
28/10/2016 08:38 AM
Projekt ELF – uspešno zaključen
V tri leta trajajočem projektu, ki se je začel marca 2013 in v katerem je sprva sodelovalo 30...
14/10/2016 12:12 PM
Objavljeno je polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016 in poročilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremičninskem trgu

07/10/2016 07:02 PM
Generalna skupščina Eurogeographicsa in plenarno zasedanje UNGGIM Evrope
  (foto: udeleženci generalne skupščine Eurogeographicsa 2016) V uvodnem delu konference je...
06/10/2016 10:53 AM
10. konferenca INSPIRE v Barceloni od 26. do 30. septembra 2016

05/09/2016 10:05 AM
»Program projektov eProstor«
Več v sporočilu za javnost
02/09/2016 10:39 AM
Srečanje ministrice Irene Majcen in podpredsednika Mednarodne zveze geodetov
FIG združuje stanovske organizacije iz 121 držav in katere članica je od leta 1994 tudi ZGS....
08/08/2016 08:50 AM
Šesto plenarno zasedanje skupine strokovnjakov pri OZN za globalno upravljanje g geografskimi informacijami - UN GGIM

29/07/2016 09:54 AM
OZN sprejela resolucijo (E / 2016 / L.28) z naslovom "Krepitev institucionalne ureditve glede upravljanja z geoprostorskimi informacijami"
Dne 27. julija 2016, je Ekonomsko-socialni svet (ESS) pri Organizaciji Združenih narodov, sprejel...
21/07/2016 10:16 AM
Sestanek z vodstvom geodetske uprave Ukrajine

20/06/2016 10:08 AM
Deveta regionalna konferenca o katastru in NSDI

15/06/2016 12:16 PM
Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015

03/06/2016 10:39 AM
EUREF simpozij 2016
EUREF je evropska podkomisija za referenčni sestav Mednarodnega združenja za geodezijo – IAG...
25/05/2016 12:54 PM
Implementacija INSPIRE v Sloveniji na webminarju
Dne 25.5.2016 je bil na sporedu predstavitev Slovenije, ki jo je v imenu Geodetske uprave RS...
20/05/2016 01:10 PM
Zaključeno posodabljanje mejne dokumentacije na slovensko avstrijski državni meji
V imenu Zvezne vlade Republike Avstrije je sporazum podpisal veleposlanik Republike Avstrije v...
16/05/2016 09:36 AM
Obvestilo zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o upravnih taksah

04/05/2016 08:27 AM
Delavnica na temo izvajanja novega višinskega sistema v Sloveniji
Na delavnici poleg slovenskih strokovnjakov  sodelujejo tudi svetovalci projektnih partnerjev iz...
31/03/2016 02:22 PM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2015

29/03/2016 06:15 AM
Delovni obisk predstavnikov Državne geodetske uprave Republike Hrvaške
Namen obiska je bila seznanitev s področjem delovanja katastra gospodarske javne infrastrukture v...
01/03/2016 02:06 PM
5. evropski dan geodetov in geoinformatikov in 44. geodetski dan
Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja organizirata Zveza...
17/02/2016 09:47 AM
ZK GJI - primer dobre prakse pobude UN-GGIM

24/11/2015 07:33 AM
V Bruslju odprli razstavo z naslovom »Maps for Europe«
Združenje evropskih geodetskih, kartografskih in katastrskih uprav - EuroGeographics je v...
05/11/2015 01:39 PM
Zaključna konferenca projekta registracije nepremičnin v Makedoniji
Na zaključni konferenci so bili predstavljeni rezultati posameznih sklopov projekta, ki jih je v...
08/10/2015 01:34 PM
Zasedanje generalne skupščine EuroGeographicsa

02/10/2015 06:18 AM
Geodetski pisarni Cerknica in Ilirska Bistrica na novi lokaciji
  Geodetska pisarna  Cerknica od petka 2. oktobra 2015 dalje na novi lokaciji,  Cesta 4. maja 53,...
30/09/2015 01:22 PM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2015

22/09/2015 12:39 PM
Prvi slovenski INSPIRE dan
Osnovna tema konference so bile OMREŽNE STORITVE, predavatelji pa so predstavili primere dobre...
17/09/2015 07:46 AM
Območna geodetska uprava Murska Sobota na novi lokaciji

14/09/2015 11:12 AM
Vabilo na slovenski INSPIRE dan
Dogodek organiziramo v okviru projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za...
14/09/2015 10:05 AM
Ministrica Irena Majcen: »Brez kakovostnih podatkov, ni kakovostnih politik«
Geodetska uprava RS v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za...
14/09/2015 09:14 AM
Letno poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije 2014
Izdelano je Letno poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije 2014. Dokument v pdf obliki je...
07/09/2015 10:02 AM
Otvoritev prve delujoče državne geodetske točke
Kombinirana geodetska mreža bo poleg točke v Prilozju vsebovala še pet podobnih točk, in sicer točke...
10/08/2015 01:48 PM
Peto plenarno zasedanje UN GGIM
Prva dva dneva sta bila namenjena spremljevalnim dogodkom plenarnega zasedanja, sestankom,...
02/06/2015 01:22 PM
Nacionalno poročilo EUREF 2015

21/04/2015 11:32 AM
Tehnično srečanje institucij, ki pridobivajo podatke za EuroGeographics
Uvodoma nas je pozdravil generalni direktor GUGiK, direktor Oddelka za geodezijo, kartografijo in...
13/04/2015 10:28 AM
Slavnostna akademija in 43. geodetski dan
Preteklo desetletje je javno geodetsko službo, s tem pa tudi z njo zelo povezan zasebni geodetski...
02/04/2015 10:55 AM
Sestanek konzorcija projekta ELF
Na sestanku so bile obravnavane vsebine, povezane s pregledom trenutnega statusa projekta in...
01/04/2015 06:39 AM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2014

23/03/2015 10:00 AM
Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin
V registru nepremičnin se je v dneh od 20. do 22. marca 2015 izvedel preračun vrednosti vseh tistih...
16/03/2015 10:28 AM
Geodetska uprava RS sodelovala na delavnici EuroGeographicsa
                    Delavnici je prisostvovalo 99 udeležencev iz 10 držav. Namen delavnice...
11/03/2015 06:49 AM
Obisk predstavnikov Hrvaške geodetske uprave s področja Registra prostorskih enot
Hrvaška geodetska uprava je trenutno v fazi posodabljanja Registra prostorskih enot zato so se na...
10/03/2015 06:22 AM
Geodetska uprava RS na Evropski razstavi o vesolju »European Space Expo« v Ljubljani
Potujoča interaktivna razstava Evropske komisije »European Space Expo« predstavlja ključne...
03/03/2015 10:23 AM
Sprejeta Resolucija o globalnem geodetskem referenenem okvirju za trajnostni razvoj
Resolucijo je podprlo 52 držav, od tega 24 držav članic EU, med njimi tudi Slovenija. Resolucija na...
19/02/2015 11:34 AM
Delavnica podprojekta 'Topografska baza'
     V okviru podprojekta 'Topografska baza' (TOPO), ki se izvaja v projektu 'Posodobitev...
28/01/2015 12:34 PM
Sestanek skupine za koordinacijo izvajanja obveznosti direktive INSPIRE
Namen sestanka je bila obravnava rezultatov dela podskupin in programa dela skupine MIG-P in...
19/01/2015 07:30 AM
Sestanek izvršilnega odbora UN-GGIM Evropa
V skladu s pobudo Organizacije Združenih Narodov o globalnem upravljanju geoprostorskih informacij...
23/12/2014 01:01 PM
Pojasnilo Geodetske uprave v zvezi z dostopom do podatkov registra energetskih izkaznic
V zvezi z nekaterimi napačnimi navedbami v medijih Geodetska uprava Republike Slovenije pojasnjuje,...
19/12/2014 01:44 PM
Podpis sporazuma o sodelovanju med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko
Sporazum o sodelovanju na področju evidentiranja nepremičnin so podpisali Geodetska uprava Republike...
16/12/2014 02:13 PM
Predstavitev rezultatov absolutne gravimetrične izmere v Sloveniji
       Izmero in predstavitev rezultatov je izvedel g. Christian Ullrich iz Avstrijske...
15/12/2014 06:29 AM
Letno poročilo o izvajanju projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«
Skoraj smo že na polovici izvajanja projekta in pred zaključkom leta 2014.  To je čas, ko je treba...
12/12/2014 08:00 AM
Obisk predstavnikov srbskega Republiškega geodetskega zavoda za področje zemljepisnih imen
S področjem zemljepisnih imen so se v Srbiji začeli intenzivneje ukvarjati šele pred časom. Trenutno...
09/12/2014 10:54 AM
Slovenija je od 23.10.2014 članica združenja EuroSDR
EuroSDR je vseevropska organizacija, ustanovljena pod imenom OEEPE z mednarodno pogodbo v Parizu...
01/12/2014 05:58 AM
Geodetska pisarna Radovljica od decembra na novi lokaciji
Spoštovani uporabniki  geodetskih storitev !Geodetska pisarna Radovljica od 1. decembra 2014 dalje...
27/11/2014 06:26 AM
Delovno srečanje vodstva projekta s partnerji iz Norveške in Islandije
V času od 5. do 6. novembra 2014 je v Oslu potekalo delovno srečanje udeležencev projekta...
20/11/2014 10:38 AM
Prenovljen javni vpogled v evidenco trga nepremičnin
  Geodetska uprava RS je danes na spletni strani, vzpostavila prenovljen javni vpogled v evidenco...
13/10/2014 09:51 AM
Pogovor z direktorji geodetskih uprav Hrvaške, Makedonije in Slovenije
Dogodek sta v Hotelu Thermana v Laškem organizirala Celjsko geodetsko društvo in Zveza geodetov...
09/10/2014 11:22 AM
Izvajanje gradbenih del pri vzpostavljanju državnih geodetskih točk 0.reda
Točka predstavlja prvi ‘fizični’ mejnik pri vzpostavljanju povsem novega reda državnih geodetskih...
07/10/2014 01:51 PM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2014

03/10/2014 06:20 AM
Generalna skupščina združenja »Eurogeographics«
  Udeleženci generalne skupščine smo se seznanili s podrobnostmi projekta ELF in vlogi, ki jo...
13/08/2014 06:24 AM
Podzakonski predpisi Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu
Besedilo zakona obvezuje Vlado Republike Slovenije, pristojnega ministra in Geodetsko upravo...
08/08/2014 01:08 PM
4. seja Odbora Združenih narodov za globalno upravljanje s prostorskimi informacijami (UN GGIM)
Tematsko različno obarvano srečanje je izpostavilo pomen sodelovanja na področju upravljanja s...
28/07/2014 06:40 AM
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2013

03/07/2014 08:55 AM
Letno poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije 2013
Izdelano je Letno poročilo Geodetske uprave Republike Slovenije 2013 v slovenskem in angleškem...
24/06/2014 07:13 AM
INSPIRE konferenca 2014
Dva dni pred konferenco je bila organizirana vrsta delavnic in seminarjev v okviru različnih...
11/06/2014 10:04 AM
Novi parametri horizontalne in vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema
Na ta način bo Slovenija uresničila obveze zakonodaje EU in se pridružila skupini držav, ki so že...
11/06/2014 06:48 AM
Simpozij EUREF 2014
EUREF letni simpoziji so izjemnega pomena za geodetsko stroko, saj so namenjeni strokovnim...
06/06/2014 10:04 AM
Sedma regionalna konferenca o katastru in NSDI
Dogodka so se udeležili predstavniki nacionalnih katastrskih in kartografskih uprav iz Albanije,...
15/05/2014 03:44 PM
Program dela državne geodetske službe za leti 2014 in 2015
Vlada RS je na današnji seji sprejela Program dela državne geodetske službe za leti 2014 in 2015, s...
15/05/2014 03:41 PM
Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za leti 2013 in 2014 v delu, ki se nanaša na leto 2013
Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o izvedbi programa dela državne geodetske službe za...
25/04/2014 09:31 AM
Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu
Državni geodetski referenčni sistem je sistemska državna infrastruktura za določanje in izražanje...
25/04/2014 09:19 AM
Predlog resolucije OZN o pomenu globalnega geodetskega referenčnega okvirja
Združeni narodi želijo s pobudo o globalnem upravljanju prostorskih informacij (United Nations...
25/04/2014 07:58 AM
Urejanje podatkov o nepremičninah tudi po 30. aprilu
V zadnjih dneh na Geodetski upravi opažamo povečan obisk lastnikov, ki menijo, da je končni rok za...
UMAR:RSS

UMAR:RSS

RSS


10/01/2017 09:21 AM
Ekonomsko ogledalo št. 1/2017
Publikacija v celoti Statistična priloga
19/12/2016 02:01 PM
IB revija 2/2016
Vsebina 2. številke L letnika, leta 2016 Anže Burger, Matija RojecJEL: F200,...
12/12/2016 01:06 PM
Ekonomsko ogledalo št. 8/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
15/11/2016 09:45 AM
Ekonomsko ogledalo št. 7/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
10/11/2016 12:44 PM
J. Povšnar, R. Kmet Zupančič, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, J. Kušar, T. Nenadič, A. Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2015
Publikacija v celoti Statistična priloga Publikacija v celoti - E-Knjiga
11/10/2016 09:12 AM
Ekonomsko ogledalo št. 6/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
22/09/2016 11:11 AM
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2016
Celotni dokument
11/07/2016 12:49 PM
Ekonomsko ogledalo št. 5/2016
Publikacija v celoti Statistična priloga
23/06/2016 03:16 PM
IB revija1/2016
Vsebina 1. številke L letnika, leta 2016 Anže Burger, Matija RojecJEL: F200,...
21/06/2016 02:34 PM
Ekonomski izzivi 2016
Celotna publikacija

Vas kaj zanima?
VPRAŠAJTE


POGOJI UPORABE: Podatki ali algoritmi morda vsebujejo napake, grafikoni so zgolj simboličnega, informativnega značaja. Uporba portala je izključno na lastno odgovornost!